Sammenhæng mellem sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

Data fra Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre (tidligere sektor i SSI) er grundlag for analysen 'Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning', som belyser arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med udvalgte sygdomme.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

Én af disse er analysen 'Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning' (udarbejdet af tidligere sektor i SSI, nu Sundhedsdatastyrelsen), som er blevet til i samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL.

Mere om Sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

  • Om analysen

    Da personer med visse kroniske og psykiske sygdomme i mange tilfælde har et højt forbrug af velfærdsydelser (førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge m.m.), er formålet med analysen 'Sammenhæng mellem udvalgte sundheds- ydelser og arbejdsmarkedstilknytning' at belyse det offentlige forbrug på tværs af velfærdsområderne sundhedsydelser og overførselsindkomster.

    Analysen viser bl.a. at der ofte er sammenfald mellem arbejdsmarkeds- tilknytning og forbrug af sundhedsydelser for mennesker med psykiske lidelser og udvalgte kroniske sygdomme.

    Konkret ses der i analysen nærmere på sammenfald mellem forbrug af sundhedsydelser for mennesker med psykiske lidelser og forekomst af udvalgte kroniske sygdomme på tværs af befolkningsgrupper efter deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen er dermed afgrænset til at omhandle borgere mellem 18 og 64 år.

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre