Sammenhæng mellem sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

Data fra Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre er grundlag for analysen 'Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning', som belyser arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med udvalgte sygdomme.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.