Synlige resultater i sundhedsvæsenet

Sundhedsregistrene danner grundlag for flere rapporter, der giver indblik i sundhedsvæsenets resultater i forhold til ventetider, forebyggelse af genindlæggelser og bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 3268 5181

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

Rapporterne er blevet til i samarbejde med Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL.

Ældre rapporter om sundhedsvæsenets resultater

Mere om 'Indblik i sundhedsvæsenets resultater'

 • Om rapporterne 'Indblik i sundhedsvæsenets resultater'

  Internationalt vurderes synlighed om resultater at være blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet og effektivitet på sundhedsområdet – og dermed sikre mere sundhed for pengene. Formålet med ’Indblik i sundhedsvæsenets resultater’ er derfor, ud fra en række udvalgte indikatorer, at beskrive udviklingen i sundhedsvæsenets resultater og forskelle i resultater mellem de fem regioner og de 98 kommuner.

  Rapporten dækker perioden 2009-15, og viser følgende hovedtendenser:

  • Færre færdigbehandlingsdage i forhold til 2014, hvilket primært kan henføres til et fald i Region Hovedstaden, hvor hovedparten af færdigbehandlingsdagene forekommer.
  • Generelt uændret niveau i øvrige indikatorer for uhensigtsmæssige indlæggelser (gen-indlæggelser, forebyggelige indlæggelser blandt ældre og akutte medicinske korttids-indlæggelser), som desuden er præget af regionale og kommunale forskelle.
  • Niveauet for sygehusinfektioner (bakteriæmier og chlostridium difficile) er uændret.
  • Stadigt stigende kræftoverlevelse (overlevelse 1 år efter kræftdiagnose), men overlevelsen i Danmark er fortsat den laveste i Norden.
  • Hjertedødeligheden i Danmark fortsætter med at falde og er samtidigt den laveste i Norden og en af de laveste i Vesteuropa.
  • Fortsat fald i ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt.
  • Forbedret produktivitet på sygehusene.
 • Rapporten indlæggelser 2014

  Baggrunden for 'Forebyggelse af indlæggelser - Synlige resultater 2014' er bl.a. økonomiaf-talen for 2014, hvor regeringen, KL og Danske Regioner blev enige om målene:

  • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
  • Færre forebyggelige indlæggelser
  • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
  • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

   

  Med baggrund i disse mål belyser rapporten udvikling og status på tværs af landet.

 • Om rapporten 'Sammenhængende sundhedsindsats i sundhedsvæsenet 2015'

  Baggrunden for '’Sammenhængende sundhedsindsats i sundhedsvæsnet 2015 - Synlige resultater 2015' er bl.a. økonomiaftalen for 2014, hvor regeringen, KL og Danske Regioner blev enige om målene:

  • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
  • Færre forebyggelige indlæggelser
  • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
  • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene
   

  Rapporten følger også op på regionernes og kommunernes sundhedsaftaler og opgør bl.a.:

  • Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser
  • Psykiatriske færdigbehandlingsdage
  • Ventetid til almen genoptræning i kommuner
   

  Derudover følger rapporten op på målene i regeringens sundhedsstrategi om bedre ind-sats overfor patienter med kronisk sygdom og opgør bl.a.:

  • Akutte somatiske indlæggelser blandt voksne borgere med KOL og type 2-diabetes
  • Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage blandt voksne borgere med KOL og type 2-diabetes
 • Find data om synlige resultater på eSundhed.dk

  Sundhedsdatastyrelsens bagvedliggende data om sundhedsvæsenets resultater kan findes på eSundhed.dk, som er Sundhedsdatastyrelsens nye indgang til offentliggørelse af sundhedsdata.

  På eSundhed.dk kan du selv trække tal for en række indikatorer som fx akutte genindlæggelser, indlæggelsestid på sygehus og ventetider.

  Se data om synlige resultater på eSundhed.dk

 • Data om kræftpatienter og muskel-skeletsygdomme

  På eSundhed.dk kan du trække mange af de data, der ligger bag figurerne i rapporten 'Indblik i sundhedsvæsenets resultater - 2015'. Dog er det ikke data fra alle rapportens temaområder, som er tilgængelige på eSundhed.dk. Disse data kan i stedet hentes her:

  Figurtal: Tema om nye kræftpatienters forløb (2015) (Excel)

  Figurtal: Tema om udvalgte muskel-skelet sygdomme (2015) (Excel)

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre

Relaterede links