Monitoreringsmodeller udredningsret

Sundhedsdatastyrelsen har udviklet en monitoreringsmodel til at følge, hvordan udredningsforløb for patienter i somatikken og psykiatrien fungerer.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 3268 5181

For at sikre at udredningsforløbene bliver registreret korrekt og gøre det muligt at lave monitoreringer, der kan give et retvisende billede af, hvordan pakkeforløbene fungerer, har Sundhedsdatastyrelsen lavet registreringsvejledninger og monitoreringsmodeller for området.

De monitoreringsmodeller, der bruges i forbindelse med monitorering af udredningsretten i somatikken og psykiatrien, er baseret på data fra Landspatientregisteret og er dannet på baggrund af de koder, som afdelingerne på sygehusene skal bruge.