Ventetid til behandling på sygehus

På baggrund af data i Landspatientregisteret opgør Sundhedsdatastyrelsen ventetiden til behandling på danske sygehuse - fra patienten er endeligt udredt på sygehus til behandling påbegyndes.

Kontakt

Signe Marie Louise Klausen E: smsh@sundhedsdata.dk T: 3268 5192

Tal om ventetid til behandling på sygehus

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om ventetid til behandling på sygehus.

Se tal om ventetid til behandling på sygehus på eSundhed