Ventetid til somatisk sygehusbehandling og psykiatrisk udredning

På baggrund af data i Landspatientregisteret (LPR) er der lavet to analyser, som viser, hvor lang tid somatiske og psykiatriske patienter har ventet på henholdsvis operation og udredning på de danske sygehuse.

Kontakt

Signe Marie Louise Klausen E: smsh@sundhedsdata.dk T: 3268 5192

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.

Nogle af disse er analyserne 'Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015’ og 'Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015’, som er baseret på data fra sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret.

Mere om analyserne

 • Om analyserne

  'Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015’ omhandler somatiske patienters erfarede ventetid til operation på danske sygehuse i 2015. Analysen medtager kun offentligt finansierede, planlagte kontakter.

  Analysen viser bl.a. at:

  • I 2015 var den gennemsnitlige ventetid for opererede patienter 48 dage
  • 54 pct. af patienterne ventede 0-30 dage på operation i 2015
  • Der er betydelig variation i ventetiden på tværs af operationsgrupper

  'Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015’ omhandler patienters erfarede ventetid til udredning i psykiatrien på danske sygehuse i 2015. Analysen medtager kun offentligt finansierede, planlagte kontakter.

  Analysen viser bl.a. at:

  • I 2015 var den gennemsnitlige ventetid til udredning 25 dage for voksne og 22 dage for børn og unge
  • 76 pct. af patienterne i voksenpsykiatrien ventede 0-30 dage i 2015
  • 82 pct. af patienterne i børne- og ungepsykiatrien ventede 0-30 dage i 2015
  • Ventetiden er kortest for børn og unge med ’Spiseforstyrrelser’
 • Flere data på eSundhed.dk

  Sundhedsdatastyrelsen offentliggør også andre data og analyser:

  Data om ventetid i psykiatrien

  Data om ventetid til operation 

   

Ældre analyser om ventetider

Læs 'Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014’ (PDF)
Læs 'Ventetid i psykiatrien 2009-2014’ (PDF)

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre