Ventetid til somatisk sygehusbehandling og psykiatrisk udredning

På baggrund af data i Landspatientregisteret er der lavet analyser, som viser, hvor lang tid somatiske og psykiatriske patienter har ventet på henholdsvis operation og udredning på de danske sygehuse.

Kontakt

Signe Marie Louise Klausen E: smsh@sundhedsdata.dk T: 3268 5192

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.