Sygdomme og behandlinger

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forskellige opgørelser og rapporter med statistik om forskellige sygdomme og analyser af sundhedsindsatsen for udvalgte patientgrupper.

Analyserne bliver bl.a. lavet på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre. Nogle af analyserne sætter fokus på fx udbredelsen af en enkelt sygdom, mens andre analyser ser nærmere på sammenhænge og sundhedsindsatser for enkelte patientgrupper.

Se analyser om: