Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale/kommunale sundhedsvæsen

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse, der belyser, ældre medicinske patienters kontakt med sundhedsvæsnet og kontaktflader mellem den regionale og kommunale sektor.

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

En af disse analyser er en afdækning den ældre medicinske patients kontakt med henholdsvis det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Analysen viser, at den ældre medicinske patient har en tættere kontakt til sundhedsvæsnet end den ældre befolkning generelt, hvor der er tætte kontaktflader mellem de regionale og kommunale sundhedsaktører for denne patientgruppe.