Alkoholstatistik

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør data om alkoholbehandling og kontakter med sygehus på grund af alkohol.

Kontakt