Borgere med demens

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet analyser, der opgør forbrug af sundhedsydelser og boligstatus for 65+ årige borgere med demens.

Kontakt

Charlotte Skovsgaard Rieck E: csri@sundhedsdata.dk T: 3268 9226

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, der belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.