Type-2-diabetikeres kontakt med sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre er der lavet analyser, som belyser, hvor ofte patienter med type-2-diabetes er i kontakt med fx læge, speciallæge eller sygehus.

Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.