Diagnostisk pakkeforløb

Sundhedsdatastyrelsens analyser belyser anvendelsen af diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom.

Kontakt

 Analyserne belyser bl.a.:

  • Udviklingen i anvendelsen af diagnostiske pakkeforløb
  • Andelen af forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider
  • Hvilke instanser, der inden for 30 dage, efterfølgende følger borgeren 
  • I hvilken udstrækning borgerne efterfølgende undersøges eller behandles for begrundet mistanke om kræft eller anden sygdom
  • I hvilken udstrækning patienterne tidligere har haft kræft inden start af pakkeforløb 
  • I hvilken udstrækning patienter uden tidligere kræftsygdom efterfølgende har kontakt til sygehus med kræft som væsentligste årsag