Fødte og fødsler

På baggrund af data fra nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen data om antal fødte og antal fødsler.

 

Tal om fødte og fødsler

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om fødte og fødsler – herunder tal for børnedødelighed, svangerskabslængde med mere.

Se tal om fødte og fødsler på eSundhed