Personer behandlet for kondylomer

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre udarbejder Sundhedsdatastyrelsen hvert år en opgørelse, der viser antallet af personer, der behandles for kondylomer.

Opgørelsen viser antallet af personer, der behandles for kondylomer pr. år. Oplysningerne, der anvendes, bygger på diagnosekoder fra Landspatientregisteret og indløste recepter i Lægemiddelstatistikregisteret for lægemidler, der anvendes til behandling af kondylomer.

Opgørelsen viser antallet af personer fordelt på aldersgrupper og køn. Desuden vises udviklingen over tid.

Filer

Analyser om behandling for kondylomer