Faktaanalyse om kræftområdet

Sundhedsdatastyrelsen har lavet en faktaanalyse, som har til formål at beskrive status og udvikling af kræftområdet fra 2007-2014.

Kontakt

Som et sundhedsfagligt forarbejde forud for den kommende Kræftplan IV har Sundhedsdatastyrelsen lavet en analyse, der indeholder fakta om kræftområdet i perioden 2007-2014.

Analysen er baseret på data fra Sundheddatastyrelsens nationale sundhedsregistre og tager udgangspunkt i nogle af de største kræftområder samt i alle kræftformer (undtaget anden kræft i hud).

Faktaanalysen belyser bl.a.:

  • Udviklingen over tid for incidente kræfttilfælde
  • Prævalens
  • Aktiviteten af borgeres kontakter til sygehusvæsenet i forbindelse med kræftsygdom
  • Aktivitet for radiologiske undersøgelser
  • Aktivitet for behandlinger herunder operation, strålebehandling og kemoterapi
  • Gennemsnitlige udgifter pr. kontakt