Monitorering af kræftområdet

I Danmark bliver patienter med begrundet mistanke om kræft tilbudt at indgå i et såkaldt pakkeforløb, der skal sikre den bedst mulige udredning og behandling. Sundhedsdatastyrelsen følger, hvordan pakkeforløbene for kræftpatienter fungerer ved at lave årlige og kvartalsvise monitoreringer over pakkeforløbende på kræftområdet.

Kontakt

I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om akut handling og klar besked til kræftpatienter og indførte pakkeforløbene for kræftområdet, der beskriver kravene til bl.a. udredning, diagnose og behandling.

Når der opstår begrundet mistanke om kræft hos en patient, indgår patienten i et pakkeforløb. Pakkeforløbene følges i årlige og kvartalsvise monitoreringer, som har til formål at belyse, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider for det ukomplicerede forløb.

Fra 2008 er pakkeforløbende blevet monitoreret af Sundhedsdatastyrelsen, som siden da har udarbejdet forskellige registrerings- og monitoreringsmodeller samt offentliggjort de data, som er resultatet af monitoreringerne.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggjorde data første gang i maj 2013 og offentliggjorde den første årsopgørelse for 2013 i maj 2014.

Se tidligere rapporter og flere data på eSundhed.dk

Mere om kræft