Analyser om nye kræfttilfælde

Sundhedsdatastyrelsen registrerer alle nydiagnosticerede tilfælde af cancer i Danmark og udgiver analyser om nydiagnosticerede cancertilfælde.

Kontakt

Trine Brandt Toft Sørensen E: tbts@sundhedsdata.dk T: 3268 8686
Signe Marie Louise Klausen E: smsh@sundhedsdata.dk T: 3268 5192

Sundhedsdatastyrelsen udgiver analyser om nydiagnosticerede cancertilfælde, der sætter fokus på udvalgte områder.

Tal for nye kræfttilfælde på eSundhed.dk

Mere om cancer