Kræftoverlevelse i Danmark

På baggrund af data fra Cancerregisteret offentliggør Sundhedsdatastyrelsen opgørelser, som viser, hvor mange kræftsyge, der overlever en kræftsygdom i Danmark.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen administrerer Cancerregisteret, som indeholder oplysninger om alle nydiagnosticerede tilfælde af kræft i Danmark.

Oplysningerne i Cancerregisteret kommer fra sygehusafdelingerne, som indberetter alle kræfttilfælde til Sundhedsdatastyrelsen.

Ud fra data i Cancerregisteret laver Sundhedsdatastyrelsen løbende opgørelser over kræftområdet, herunder opgørelser, som viser, hvor mange og hvor længe patienter med forskellige kræfttyper overlever sygdommen.

Tal og analyse om kræftoverlevelse

Nogle af Sundhedsdatastyrelsens tal om kræftoverlevelse kan findes i publikationen 'Kræftoverlevelse i Danmark', som beskriver statistisk signifikante ændringer i kræftoverlevelsen. 

Publikationen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik.

Kræftoverlevelse på eSundhed.dk

Relateret indhold