Borgere med kroniske sygdomme

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre er der lavet flere analyser, som bl.a. belyser omfanget af borgere med to eller flere kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sundhedsdatastyrelsens analyser om borgere med kroniske sygdomme dækker over borgere med mindst én af de følgende udvalgte kroniske sygdomme: kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, knogleskørhed, type 1- og type 2-diabetes samt astma eller borgere med multisygdom (to eller flere kroniske sygdomme).