Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen lavet analyser af bl.a. KOL-patienters aktivitet i sundhedsvæsenet og udgifterne til behandling.

Sundhedsdatastyrelsen har lavet opgørelser om medicinforbrug for borgere med KOL, deres kontakt med de praktiserende lægers kontakt og modeller, som sigter mod at forudsige indlæggelser blandt personer med KOL.