Tandpleje

På baggrund af oplysninger i Sygesikringsregisteret udarbejder Sundhedsdatastyrelsen analyser og opgørelser over kontakten til tandlæge og tandplejere

Kontakt

Charlotte Skovsgaard Rieck E: csri@sundhedsdata.dk T: 3268 9226
Sygesikringsregisteret i Danmark indeholder oplysninger om borgernes kontakter med tandlæger og tandplejere. Disse oplysninger bruges som grundlag for en lang række opgørelser og analyser om tandplejen i Danmark.
Herunder kan du finde analyser og opgørelser, der beskriver borgernes kontakt med tandlæger og tandplejere. For eksempel tandlægernes brug af sølv til tandfyldninger.