Borgere med demens

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet to analyser, der opgør forbrug af sundhedsydelser og boligstatus for 65+ årige borgere med demens.

Kontakt

Charlotte Skovsgaard Rieck E: csri@sundhedsdata.dk T: 3268 9226

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, der belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

Nogle af disse analyser er ’Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 2014’ og ’Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014’, der bl.a. opgør kontakt til det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt boligstatus for borgere med demens.

Mere om analyserne om borgere med demens

 • Kort om analysernes indhold og resultater

  ’Kontakter til sundhedsvæsenet for borgere med demens, 2014’ viser, bl.a. at:

  • Borgere med demens har generelt flere kontakter til det regionale sundhedsvæsen
  • For borgere med demens falder antallet af kontakter til det regionale sundhedsvæsen med alderen modsat tendensen for øvrige borgere
  • Borgere med demens modtager i større omfang kommunale pleje- og omsorgsydelser end øvrige borgere, og de får også mere intensive pleje- og omsorgsydelser
  • Gennemsnitligt har demente borgere flere uger med kommunal kontakt end øvrige borgere.

   

  ’Boligstatus for borgere med demens og kommunale pleje- og omsorgsydelser for borgere med demens i eget hjem, 2014’ viser bl.a. at:

  • Knap 40 pct. af de 65+ årige borgere med demens bor i plejebolig pr. 1. januar 2014, hvor det blandt øvrige borgere i samme aldersgruppe drejer som om 2 procent
  • Andelen, der bor i plejebolig, bliver større i takt med stigende alder både for borgere med og uden demens, men andelen er markant større blandt demente i alle aldersgrupper
  • En stor andel af de demente, der bor i eget hjem, får kommunale pleje- og omsorgsydelser; i større omfang dem, der bor alene (80 pct.), end dem, der bor sammen med andre voksne (65 pct.)

  Det bemærkes, at personer med demens er opgjort på baggrund af de reviderede algoritmer til brug for dannelse af Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), hvor personer med kronisk sygdom identificeres vha. nationale sundhedsregister.

Relaterede links

Sundheds- og Ældreministeriet har lavet en statusrapport på demesområdet, der bl.a. bygger på data fra Sundhedsdatastyrelsens sundhedsregistre.