Type-2-diabetikeres kontakt med sundhedsvæsenet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre er der lavet to analyser, som belyser, hvor ofte patienter med type-2-diabetes er i kontakt med fx læge, speciallæge eller sygehus.

Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.

Mere om type-2-diabetikeres kontakt

  • Om opgørelserne

    Den ene opgørelse viser, hvor ofte patienter med type-2 diabetes er i kontakt med sundhedsvæsenet. Her ses det bl.a., at langt de fleste med type-2 diabetes i 2013 havde kontakt til sundhedsvæsenet, men der var forskel på, hvilke typer af kontakter borgerne modtog i de forskellige regioner.

    Den anden opgørelse viser, hvor ofte de alment praktiserende læger er i kontakt med patienter med type-2 diabetes. Her ses det bl.a., at de alment praktiserende læger i gennemsnit var i kontakt med patienter med type-2 diabetes seks gange dagligt. Opgørelserne belyser forskellen på antallet af kontakter på tværs af lægepraksis.

    Opgørelserne omhandler alle kontakter med sundhedsvæsenet, og er altså ikke begrænset til at se på kontakter, der drejer sig om patientens type-2 diabetes.


Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre