Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Diagnostisk pakkeforløb

Sundhedsdatastyrelsen har opdateret en tidligere analyse, som beskriver i hvilken udstrækning diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom anvendes, hvordan forløbene efterfølgende følges op i årene 2013-2016, og i hvilken udstrækning patienterne efterfølgende har kontakt til sygehus med kræftsygdom.

Kontakt

Analysen er lavet som supplerende information i forbindelse med regeringens yderligere tiltag i forbindelse med Kræftplan IV. Den belyser anvendelsen af diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom, og i hvilken udstrækning borgerne efterfølgende følges i primær sektor eller i en sygehusafdeling, samt i hvilken udstrækning patienterne tidligere har haft kræft, har kontakt til sygehus med kræft før og efter start af pakkeforløb.

Analysen er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre og tager udgangspunkt i gennemførte diagnostiske pakkeforløb.

Analysen belyser bl.a.:

  • Udviklingen i anvendelsen af diagnostiske pakkeforløb
  • Andelen af forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider
  • Hvilke instanser, der inden for 30 dage, efterfølgende følger borgeren 
  • I hvilken udstrækning borgerne efterfølgende undersøges eller behandles for begrundet mistanke om kræft eller anden sygdom
  • I hvilken udstrækning patienterne tidligere har haft kræft inden start af pakkeforløb 
  • I hvilken udstrækning patienter uden tidligere kræftsygdom efterfølgende har kontakt til sygehus med kræft som væsentligste årsag