Borgere med knogleskørhed

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en publikation, som blandt andet opgør forekomst, nye tilfælde og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med knogleskørhed (osteoporose)

Sundhedsdatastyrelsens publikation om borgere med knogleskørhed indeholder opgørelser på forekomst og nye tilfælde, og belyser samtidig omfanget af kontakter med udvalgte behandlinger samt medicinforbruget blandt borgere med knogleskørhed. 

Publikationen er udgivet som en del af Sundhedsstyrelsens udgivelse ’En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose’.

Publikationen viser blandt andet:

  • Antal nye tilfælde af knogleskørhed
  • Antal borgere med knogleskørhed med et lavenergibrud (knoglebrud, der opstår spontant eller i forbindelse med små traumer eller dagligdags aktiviteter, som et normalt skelet tåler)
  • Antal knogletæthedsmålinger blandt borgere med knogleskørhed.
  • Antal brugere af lægemidler mod knogleskørhed.

Dyk selv ned i tallene i ’Prævalens, incidens og behandling i sundhedsvæsenet for borgere med osteoporose’

Læs mere om indsatsen mod knogleskørhed i Sundhedsstyrelsens rapport "En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose"

Forbehold:
Det anvendte Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) er et dynamisk register. Det vil sige, at det ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Med et dynamisk register som RUKS, betyder en opdatering, at personer med kronisk sygdom ikke længere er sammenlignelige med tidligere opgørelser, og antallet af personer med kronisk sygdom ændrer sig over tid.