Faktaanalyse om kræftområdet

Sundhedsdatastyrelsen har lavet en faktaanalyse, som har til formål at beskrive status og udvikling af kræftområdet fra 2007-2014.

Kontakt

Som et sundhedsfagligt forarbejde forud for den kommende Kræftplan IV har Sundhedsdatastyrelsen lavet en analyse, der indeholder fakta om kræftområdet i perioden 2007-2014.

Analysen er baseret på data fra Sundheddatastyrelsens nationale sundhedsregistre og tager udgangspunkt i nogle af de største kræftområder samt i alle kræftformer (undtaget anden kræft i hud).

Faktaanalysen belyser bl.a.:

 • Udviklingen over tid for incidente kræfttilfælde
 • Prævalens
 • Aktiviteten af borgeres kontakter til sygehusvæsenet i forbindelse med kræftsygdom
 • Aktivitet for radiologiske undersøgelser
 • Aktivitet for behandlinger herunder operation, strålebehandling og kemoterapi
 • Gennemsnitlige udgifter pr. kontakt

Documents

Faktaanalyse om kræft

Mere om analysen

 • Faktaanalysens hovedresultater

  Der er flere og flere borgere, der lever med kræft

  Der er et stigende antal incidente kræfttilfælde for 15+ årige over de seneste år. Desuden diagnosticeres flere mænd med incident kræft end kvinder, mens der er flest kvinder, der lever med kræft. Der er en generel stigning i prævalens, idet borgerne samtidigt lever længere efter en kræftdiagnose.

  Flere patienter behandles for kræft, og der gennemføres flere behandlinger

  Antallet af patienter med kræft, der behandles, er stigende uanset behandlingsform. Det stigende antal kan dels være begrundet i et stigende antal kræftpatienter, men kan også være udtryk for en stigende tendens til at behandle kræftpatienter. Stigningen i antallet af behandlinger (operationer, strålebehandlinger og kemoterapeutiske behandlinger) er større end stigningen i antallet af patienter med kræft.

  Kræftpatienter behandles hyppigere i ambulant regi

  Over perioden ses en stigende tendens til at behandle patienterne i ambulant regi, uanset behandlingsform. Der er særligt sket en stigning i antallet af ambulante strålebehandlinger og ambulante kemoterapeutiske behandlinger, mens der samtidigt ses et fald i antallet af både strålebehandlinger og kemoterapeutiske behandlinger foretaget under indlæggelse.

  Indlæggelser af patienter med kræft er blevet dyrere

  De gennemsnitlige udgifter pr. indlæggelse pr. patient er stigende hen over perioden (i løbende priser), mens de gennemsnitlige udgifter pr. ambulante besøg også er stigende dog fra et betydeligt lavere udgangspunkt.  

 • Baggrund

  Kræftområdet har gennem mange år haft stor bevågenhed. Siden 2000, hvor Kræftplan I blev iværksat, har der været fokus på forebyggelse, strålekapacitet, etablering af De Multidisciplinære Cancergrupper med tilhørende kliniske kvalitetsdatabaser og tilrettelæggelse af patientforløb med implementering af pakkeforløb for kræftområdet. Ligeledes har der været opmærksomhed på tidlig diagnostik, kræftkirurgi, rehabilitering og palliation.

  Kræftområdet har stadig stor bevågenhed. Sundhedsstyrelsen har igangsat udarbejdelsen af et fagligt forarbejde inden den endelige beslutning om indholdet i en kommende Kræftplan IV, som anført i Aftale om regionernes økonomi for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner.

Relateret indhold

Relaterede links