Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Behandlingstider for kræftpatienter med og uden komorbiditet

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre er forskelle i behandling inden for de såkaldte standard-pakkeforløbstider blandt kræftpatienter med og uden andre alvorlige sygdomme (komorbiditet).

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 3268 5181

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.

En af disse er Sundhedsdatastyrelsens analyse 'Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft'.

Mere om Kræftpakkeforløb og komorbiditet

 • Om opgørelsen

  Analysens resultater kan opsummeres på følgende vis:

  • I perioden 2013-2014 var 30 pct. af kræftpatienter, som blev behandlet i et pakkeforløb, komorbide. 23 pct. havde ”mellem” grad af komorbiditet, mens 7 pct. havde ”høj” grad af komorbiditet.
  • Mens 77 pct. af kræftpatienter uden komorbiditet blev behandlet inden for standardforløbstiden, blev 70 pct. af patienter med ”høj” komorbiditet behandlet inden for standardforløbstiden, dvs. en forskel på 7 pct.point.
  • Efter justering for patientsammensætning (alder, bopælsregion, kræftform, diagnoseår og arbejdsmarkedstilknytning) kan denne forskel fortsat beregnes til knapt 7 pct.point.
  • Den negative sammenhæng mellem komorbiditet og overholdelse af standardforløbstid gør sig særligt gældende for lungekræft og tyk- og endetarmskræft.
  • Regionale forskelle i overholdelse af standardforløbstider kan ikke henføres til forskelle i patientsammensætning (alder, kræftform, diagnoseår, komorbiditet og arbejdsmarkedstilknytning).

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre