Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Henvisende instanser til udredning for kræft

Sundhedsdatastyrelsen har fornyet tidligere analyse, som dels beskriver, hvilke instanser, der henviser borgerne til pakkeforløb for kræftområdet, og dels ser på, om forløbene blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider i 2013-2016.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsens analyse om henvisende aktører til pakkeforløb på kræftområdet er blevet opdateret. Den belyser, hvilke instanser der henviser til pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype med fokus på henvisningsmønstre.

Analysen tager udgangspunkt i data for patientforløb, der er medtaget i opgørelse af den samlede forløbstid fra henvisning til pakkeforløb start til den første behandling er foretaget. 

Analysen ser på, hvilke instanser der henviser til disse pakkeforløb. Derudover ser den også på mulige forskelle i, i hvilken grad patientforløbene bliver gennemført inden for de anbefalede forløbstider, afhængig af, hvilken instans, der har henvist til pakkeforløbene.

Analysen er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre og tager udgangspunkt i gennemførte diagnostiske pakkeforløb.

Filer

Henvisende instanser til udredning for kræft