Kræftpakker

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en række analyser om de pakkeforløb, der tilbydes borgere med kræft.

Kontakt

Dorte Johansen E: dojo@sundhedsdata.dk

Et pakkeforløb er et standardiseret forløb, der sættes i gang ved begrundet mistanke om kræft, og hvor undersøgelser og behandling er planlagt i et ensartet forløb uden unødig ventetid.

For at kvalificere dialogen om monitorering af pakkeforløb på kræftområdet har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse, der belyser forløbstiderne udover de anbefalede forløbstider for de specifikke pakkeforløb. Analyserne har fokus på opgørelsen for den samlede tid fra borgeren er henvist til undersøgelse i regi af pakkeforløb, til behandlingen er startet.

Der er også udarbejdet en analyse, der ser på, hvilke instanser der henviser til pakkeforløb på kræftområdet, med fokus på henvisningsmønstre samt i hvilken grad patientforløbene bliver gennemført inden for de anbefalede forløbstider, afhængig af hvilken instans der har henvist til pakkeforløbene.

En anden analyse ser på, i hvilken udstrækning borgere i pakkeforløb har anden betydende sygdom - komorbiditet.

Endelig sætter en række analyser fokus på, i hvilken udstrækning patienter, der diagnosticeres med kræft for første gang i livet (incidens), er blevet udredt og behandlet i pakkeforløb for organspecifik kræfttype i årene 2013-2018.