Borgere med kroniske sygdomme

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre er der lavet flere analyser, som bl.a. belyser omfanget af borgere med to eller flere kroniske sygdomme, forbrug af sundhedsydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sundhedsdatastyrelsens analyser om borgere med kroniske sygdomme dækker over borgere med mindst én af de følgende udvalgte kroniske sygdomme: kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, knogleskørhed, type 1- og type 2-diabetes samt astma eller borgere med multisygdom (to eller flere kroniske sygdomme).

’Brugen af sundhedsvæsenet for borgere med kroniske sygdomme’ fokuserer på borgere med minimum en kronisk sygdom og viser bl.a., at selvom der ses bort fra kontakter i forbindelse med deres kroniske sygdom, har de stadig hyppigere kontakt med sundhedsvæsenet.

'Borgere med multisygdom' og 'Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet' viser, hvilke kroniske sygdomme der er de hyppigste blandt danskere med multisygdom, at der er geografiske forskelle på, hvor de multisyge bor, og deres arbejdsmarkedstilknytning.