Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Borgere med multisygdom

På baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre er der lavet tre analyser, som bl.a. belyser omfanget af borgere, der lever med to eller flere kroniske sygdomme (multisygdom), deres forbrug af sundhedsydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontakt

Joanna Phermchai-Nielsen E: joph@sundhedsdata.dk T: 3268 9072

Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række rapporter og analyser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsgange til gavn for patienterne.

Nogle af disse er analyserne 'Borgere med multisygdom', 'Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet' og 'Store udgifter forbundet med multisygdom', som bl.a. viser, hvilke kroniske sygdomme, der er de hyppigste blandt danskere med multisygdom, at der er geografiske forskelle på, hvor de multisyge bor, deres træk i sundhedsvæsenet og deres arbejdsmarkedstilknytning.

Mere om borgere med multisygdom

 • Om analyserne

  Analyserne 'Borgere med multisygdom', 'Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet' og 'Store udgifter forbundet med multisygdom' ser på danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af disse kroniske sygdomme - kaldet multisygdom.

  Kronisk sygdom dækker i analyserne over kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, knogleskørhed, type 1- og type 2-diabetes, hjertesvigt og astma, mens multisygdom dækker over tilstedeværelse af mindst to af disse udvalgte kroniske sygdomme.

  ’Borgere med multisygdom’ viser, bl.a. at:

  • Kroniske sygdomme og multisygdom er særligt udbredt blandt ældre
  • Personer med multisygdom har hyppigt KOL og knogleskørhed
  • Multisygdom er mere udbredt i nogle dele af landet end i andre

  Få borgere med multisygdom på arbejdsmarkedet’ viser, bl.a. at:

  • De multisyges tilknytning til arbejdsmarkedet falder gradvist i tiden frem til, at deres sygdom identificeres
  • Kun 30 pct. af de multisyge mellem 18 og 64 år er i beskæftigelse eller uddannelse.

  'Store udgifter forbundet med multisygdom' viser bl.a. at:

  • Der er en årlig merudgift på ca. 38.000 kr. for hver ekstra kronisk sygdom en person får
  • De multisyge har flere kontakter og deres indlæggelser er dyrere

  Analyserne af hvor mange der har multisygdom, påvirkes af hvilke og hvor mange sygdomme, der tages med i opgørelsen. Det skal bemærkes, at personer med kronisk sygdom er opgjort på baggrund af de reviderede algoritmer til brug for dannelse af Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), hvor personer med kronisk sygdom identificeres vha. nationale sundhedsregister.

Datagrundlag

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, der bl.a. danner grundlag for Sundhedsdatastyrelsens opgørelser og analyser.

De nationale sundhedsregistre