Spiseforstyrrelser

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en analyse af udviklingen i, hvor mange mennesker i Danmark der lider af spiseforstyrrelse.


Spiseforstyrrelser omfatter en bred vifte af tilstande som anoreksi, bulimi og andre typer spiseforstyrrelser, der berører et stigende antal børn, unge og voksne i Danmark.

I analysen undersøges forekomsten, nye tilfælde og aktivitet på tværs af sundhedsvæsenet for personer med spiseforstyrrelser i Danmark blandt henholdsvis børn og unge (8-17-årige) og voksne (18 år og ældre).

Analysen er lavet på baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre med det formål at tegne et billede af tendenserne i udviklingen i den samlede population af mennesker med spiseforstyrrelse for perioden 2010 til 2018.