Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Tvang i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen udgiver en række analyser vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien. Den første vedrører anvendelse af akut beroligende medicin med tvang.

Kontakt

Analyserne udarbejdes som led i Task Force for Psykiatriområdets fokus på udfordringerne med at nedbringe anvendelse af tvangsforanstaltninger på de psykiatriske afdelinger. Den første analyse belyser patienter indlagt i psykiatrisk afdeling, hvor der i behandlingen er anvendt akut beroligende medicin med tvang. Næste analyse forventes udgivet i foråret 2018, og vil vedrøre anvendelsen af fastholdelse.

Analyserne er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre og tager udgangspunkt i de patienter, hvor der under indlæggelse i psykiatrisk afdeling er anvendt tvang. Der er udarbejdet en analyse for voksne (18+ ) samt en for børn og unge med alder fra 0-17 år.

Analyserne belyser bl.a.:

  • Den involverede persongruppe
  • Udvikling i anvendelsen af tvang
  • Gennemsnitlig forløbstid og median forløbsvarighed for forløbene
  • Hvilke diagnoser de involverede personer er diagnosticeret med
  • I hvilken udstrækning der op til anvendelse af den specifikke type tvang har været anvendt andre former for tvang