Tvang i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen udgiver en række analyser vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien. Den første vedrører anvendelse af akut beroligende medicin med tvang. Den seneste vedrører anvendelse af fastholdelse.

Kontakt

Analyserne udarbejdes som led i Task Force for Psykiatriområdets fokus på udfordringerne med at nedbringe anvendelse af tvangsforanstaltninger på de psykiatriske afdelinger. Den første analyse belyste patienter indlagt i psykiatrisk afdeling, hvor der i behandlingen er anvendt akut beroligende medicin med tvang. Denne anden analyse belyser patienter indlagt i psykiatrisk afdeling, hvor der i behandlingen er anvendt fastholdelse.

Analyserne er baseret på data fra Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre og tager udgangspunkt i de patienter, hvor der under indlæggelse i psykiatrisk afdeling er anvendt tvang. Hver analyse er opdelt i særskilte analyser for henholdsvis voksne (18+ ) og for børn og unge i alderen fra 0-17 år.

Analyserne belyser bl.a.:

  • Den involverede persongruppe
  • Udvikling i anvendelsen af tvang
  • Gennemsnitlig forløbstid og median forløbsvarighed for forløbene
  • Hvilke diagnoser de involverede personer er diagnosticeret med
  • I hvilken udstrækning der op til anvendelse af den specifikke type tvang har været anvendt andre former for tvang