06.02.2018

Rapport ser nærmere på børn og unges psykiske lidelser

Sundhedsdatastyrelsen ser i publikation nærmere på forekomst, nye tilfælde og aktiviteten i sundhedsvæsenet for børn og unge med udvalgte psykiske lidelser.

I en ny publikation stiller Sundhedsdatastyrelsen skarpt på børn og unge med angst eller depression, ADHD eller spiseforstyrrelser. Helt nøjagtigt på forekomst, nye tilfælde og aktiviteten i de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Publikationen er udgivet som en del af Sundhedsstyrelsens nye nationale forløbsprogrammer for de tre målgrupper og viser bl.a. at:

  • Børn og unge med angst eller depression, ADHD eller spiseforstyrrelser består i 2016 af 32.600 børn og unge. Det svarer til 26 ud af 1.000 børn og unge. ADHD fylder mest med 25.000 børn og unge, efterfulgt af angst eller depression med 7.200 børn og unge. Spiseforstyrrelser udgør 2.500 børn og unge.
  • Målgrupperne er tredoblet siden 2006. Dette kan både skyldes, at flere børn og unge har en psykisk lidelse, men kan også skyldes, at flere børn og unge udredes og får stillet en diagnose.
  • Der er forskelle på tværs af målgrupperne i hvor stor en del, hvor ofte samt hvilke dele af sundhedsvæsenet at børn og unge har kontakt til. Fx har børn og unge med spiseforstyrrelser hyppigst kontakt til psykiatriske hospitalsafdelinger.

Dyk selv ned i tallene (PDF)

Læs mere om forløbsprogrammerne her

Publikationen er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

FAKTA:

Sundhedsdatastyrelsens nationale sundhedsregistre danner grundlag for en række opgørelser, som belyser forskelle og sammenhænge i sundhedsvæsenet og dermed gør det nemmere for aktører i sundhedsvæsenet at lære af andres erfaringer og forbedre arbejdsprocesser til gavn for patienterne.