22.03.2022

Færre ældre fik opioider i 2020

Stadig færre ældre borgere får udskrevet opioider. Der er dog fortsat store kommunale forskelle.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at hver sjette ældre borgere på 65 år eller derover i 2020 indløste mindst en recept på opioider, der er en gruppe af stærke smertestillende midler som morfin, tramadol og oxycontin. Det er et væsentligt fald i forhold til tidligere. I 2015 var det hver femte borger i samme aldersgruppe, der indløste recept på opioider.

I absolutte tal er antallet af brugere faldet fra 205.500 i 2015 til 195.000 i 2020. Da der samtidig er blevet lidt flere ældre, svarer det til et fald fra 20% til 17% af gruppen.

”Det er positivt, at andelen af ældre borgere, der indløser recept på opioider, er faldende”, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen og fortsætter:

”Det er i tråd med den generelle udvikling, hvor Sundhedsstyrelsen sammen med blandt andre praktiserende læger har sat fokus på at reducere opioidforbruget på grund af den høje risiko for afhængighed og for andre bivirkninger.” 

Udviklingen er da også i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler”, der blandt andet understreger, at læger skal udvise opmærksomhed ved opstart og justering af opioidbehandling af ældre borgere. Ældre borgere er generelt mere følsomme over for opioider og tåler derfor ikke de samme doser som yngre borgere. 

Stiger med alderen

Andelen af ældre, der indløser recept på opioider i 2020, stiger med alderen. Den højeste andel ses blandt ældre borgere, der bor på plejehjem, hvor op mod halvdelen fik behandling med opioider i 2020. 

Andelen af borgere med mindst én receptindløsning på opioider i 2020 varierer fra 22 pct. til 13 pct. for de ti kommuner med hhv. højeste og laveste andel - her er dog ikke taget højde for forskelle i alderssammensætning med videre i kommunerne. Tallene indikerer, at det forsat er vigtigt med et prioriteret fokus på behandlings- og læringsindsatser målrettet opioider, særligt blandt borgere, der bor på plejehjem. 

Tallene viser også, at opioider er et af de hyppigst anvendte lægemidler blandt ældre borgere på 65 år eller derover. Det indikerer, at der fortsat er behov for at fastholde opmærksomhed på at reducere opioidforbruget og mindske antallet af borgere, der er i risiko for at blive afhængige af stærke smertestillende lægemidler. Eksempelvis har Region Sjælland fra efteråret 2020 haft fokus på gennemgang af ordinationsmønstre på smerteområdet og iværksat tiltag til skabe mere opmærksomhed og bedre samarbejde omkring opioidområdet.

”Udviklingen går den rigtige vej, og det er samtidig vigtigt at minde om at brugen af opioider i en række tilfælde er nødvendig for at sikre effektiv smertedækning. Men der er god grund til fortsat at have fokus på at bruge opioider så lidt som muligt,” siger Mette Keis. 

Den faglige anbefalinger er da også, at opioider som udgangspunktet kun bør ordineres til behandling af akutte smerter og smerter hos cancerpatienter. De bør som udgangspunkt ikke anvendes til langvarig behandling af kroniske, ikke-cancerrelaterede smerter og anbefales kun såfremt anden behandling ikke er tilstrækkelig eller fordelene ved behandlingen samlet set overstiger risikoen for bivirkninger.

Læs analysen ’Hver sjette ældre borger fik opioider i 2020’