PRO

Her finder du generel information om, hvad PRO er, og hvad PRO-data kan bruges til, hvornår det kan benyttes, og hvordan det kan anvendes.

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg
T: 9133 4808

Nina Balk-Møller
T: 4046 8576

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Elise Harder Christensen
T: 5129 1742

Siff Ida Gilberg Pedersen 
T: 2369 9492

E: PROsekr@sundhedsdata.dk
Film om PRO

Se filmen 'Hvad er PRO?' på YouTube (3:52 min.)

I det nationale arbejde med PRO fokuseres der tværsektorielt ud fra følgende definition af PRO-data:

Patientrapporterede data er data, der omhandler patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

 

PRO-data er patientens svar på spørgeskemaer om deres helbredstilstand, som patienten/borgeren selv udfylder. Svarene kan anvendes i mødet mellem patient og sundhedsfaglig, fx til beslutningsstøtte eller dialogstøtte, og på tværs af sektorer. Data kan også anvendes sekundært til forskning, kvalitetsarbejde og værdibaseret styring.