Hvad er PRO?

I det igangværende arbejde betegnes PRO som patientrapporterede data. Disse informationer skal være med til at forbedre patientens forløb i sundhedsvæsenet.

PRO-data er patientens svar på spørgeskemaer om deres helbredstilstand, som patienten/borgeren selv udfylder*. Det karakteristiske ved begrebet patientrapporterede data er således, at oplysningerne opsamles systematisk og at patienten selv indrapporterer dem. Svarene kan anvendes i mødet mellem patient og sundhedsfaglig fx til beslutnings- eller dialogstøtte og på tværs af sektorer. Data kan også anvendes sekundært til forskning, kvalitetsarbejde og værdibaseret styring.

Læs mere i vores PRO-pjece

*Som udgangspunkt er det altid patienten selv, der indberetter PRO-data. Men der kan være undtagelser, hvor patientens alder eller helbredstilstand nødvendiggør, at en nært beslægtet eller anden, der kender patienten, foretager selve rapporteringen af oplysningerne.

PRO definition

Begrebsramme for Den Nationale Arbejdsgruppe for PRO (PDF)