Pressekontakt

Er du journalist og har spørgsmål om Sundhedsdatastyrelsen eller har brug for hjælp til at finde data om bestemte emner, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens pressemedarbejder.

Kontaktoplysninger

Pressekontakt

Mandag til fredag kl. 9-15
E: SDSpresse@sundhedsdata.dk
T: 2182 1166

Sundhedsdatastyrelsen holder lukket mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Find analyser og rapporter

Her på hjemmesiden kan du finde analyser og rapporter om:

 • Almen praksis og kommuner
  Analyserne undersøger bl.a. brugen af fysioterapi, den kommunale genoptræning og plejehjemsbeboeres sundhedstilstand.
 • Dødsårsager
  Rapporter med oplysninger om alle dødsfald, der er registreret i Dødsårsagsregisteret.
 • Lægemidler
  Emneinddelte statikker og analyser om al salg af medicin i Danmark.
 • Psykiatri
  Analyser og rapporter om bl.a. unge og børn, tvang og genindlæggelser i psykiatrien.
 • Sundhedsvæsenet
  På baggrund af de nationale sundhedsregistre belyser rapporterne bl.a. indlæggelsestid, omkostninger og nøgletal i sundhedsvæsenet.
 • Sygdomme og behandlinger
  Undersøger bl.a. udbredelsen af enkelte sygdomme og sammenhænge og sundhedsindsatser for enkelte patientgrupper.

Find analyser og rapporter

Find selv flere data på eSundhed

eSundhed.dk er Sundhedsdatastyrelsens databank, hvor alle interesserede kan finde statistiske data om befolkningens sundhed og opgørelser om kvalitet, aktivitet og økonomi i det danske sundhedsvæsen.

Find data på eSundhed.dk

Kontakt eSundhed:
E: esundhed@sundhedsdata.dk