Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Referencearkitektur og -standarder

Anvendelse af fælles referencearkitekturer og standarder inden for sundheds-it skal understøtte kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Fælles referencearkitekturer og standarder inden for sundheds-it betyder større sammenhæng i it-løsninger og bedre kommunikation mellem parterne i sundhedsvæsenet

Sundhedsdatastyrelsen har til opgave at udvælge og godkende de standarder, som skal anvendes i sundhedsvæsenet. Der findes allerede en del standarder i dag, og hos Sundhedsdatastyrelsen findes der et katalog over godkendte standarder.

Datadeling 

Sundhedsinformation og data bliver i stigende grad udvekslet på tværs af sektorer og organisationer. Standarder har her en central rolle, når det handler om digitalisering af det offentlige område. Standardisering skal bidrage til, at mange forskellige it-systemer kan kommunikere på tværs af sektorer og organisationer på en effektiv måde.

På sundhedsområdet er deling af data nødvendig, når man skal muliggøre et samlet patientforløb for den enkelte borger og give den sundhedsprofessionelle let adgang til relevante informationer, der hvor de skal bruges, når de skal bruges.

Fælles rammer og standarder 

Der satses i stigende grad på at implementere internationale og fællesoffentlige standarder, som kan bidrage til at øge udbuddet af relevante leverandører og sikre, at it-løsninger i højere grad kan kommunikere på tværs – også internationalt.

Fastsættelsen af rammer for it-arkitekturen og for de standarder der skal anvendes, sker i samarbejde med sundhedsvæsenets parter og Sundhedsdatastyrelsen. Alle standarder forelægges Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur, inden de endeligt godkendes og optages i standardkataloget.

Sundhedsdatastyrelsens arbejde med fastsættelse af forpligtende anbefalingsgrader er forankret i Bekendtgørelse nr. 160 (1. marts 2013) om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet.

Læs mere om rammer for arbejdet med standarder og it-arkitektur samt de styringsmæssige processer på de underliggende sider.

Links

Standardkatalog

Standardkatalog (Excel)
Vejledning med beskrivelse af felterne i standardkataloget (PDF)
Links

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet
Vejledning til Bekendtgørelsen

In English