Referencearkitektur og -standarder

Fælles referencearkitekturer og standarder for sundheds-it understøtter kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Sundhedsinformation og -data bliver i stigende grad udvekslet på tværs af sektorer og organisationer. Standardisering sikrer, at mange forskellige it-systemer kan kommunikere på tværs af sektorer og organisationer på en effektiv måde.

Der satses i stigende grad på at implementere internationale og fællesoffentlige standarder, som kan øge udbuddet af relevante leverandører og sikre, at it-løsninger i højere grad kan kommunikere på tværs – også internationalt.

Fastsættelse af rammer for it-arkitekturer og forslag til nationale standarder, sker i samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter og Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen har til opgave, at godkende standarder for it-anvendelsen på sundhedsområdet og vedligeholder et katalog over nationale standarder.

Læs mere om rammer for arbejdet med standarder og it-arkitektur samt ’Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur’ på de underliggende sider.