SNOMED CT i Danmark

Nationalt Release Center (NRC) forestår arbejdet med at formidle sundhedsterminologien SNOMED CT® i Danmark.

Kontakt

Klassifikationer og Inddata E: snomedct@sundhedsdata.dk

Alle medlemmer af SNOMED International har et NRC. Der ligger en række opgaver i NRC, som dels er betinget af internationale forpligtelser og dels er betinget af de opgaver, der følger med nationalt at formidle, administrere, servicere og udvikle SNOMED CT.

Hensigten er at sikre, at det pågældende land har én administration af SNOMED CT, som samtidig på nationalt plan sikrer:

  • oversættelse af nye SNOMED CT begreber til dansk 
  • oprettelse af danske SNOMED CT begreber 
  • kontakt til alle, som har interesse i SNOMED CT 
  • administration af adgang til og anvendelse af SNOMED CT  
  • ansvar for distribution og understøttelse af SNOMED CT i såvel den nationale som den internationale udgave 
  • den direkte kontakt til andre NRC’er 
  • den direkte kontakt til IHTSDO

En offentlig sundhedsmyndighed, eller en organisation udpeget af den pågældende myndighed, administrer SNOMED CT i hver medlemsland. I Danmark varetages opgaven af Sundhedsdatastyrelsen.

International Health Terminology Standard Development Organisation