Organisationsregistrering i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) indeholder informationer om organisations- og adressedata samt lokationsnumre i det danske sundhedsvæsen.

Kontakt

Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9-15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3332 3900
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3315 3900

Registeret bruges som gældende organisationsregister i mange fagsystemer og bruges også i en lang række kritiske it-løsninger på tværs af sundhedsvæsenet som eksempelvis Fælles Medicinkort, Utilsigtede Hændelser (DPSD2), Behandlingsstedsregisteret, Landspatientregisteret, Et Samlet Patientoverblik, Den danske mikrobiologidatabase og Den Nationale Henvisningsformidling.

SOR indeholder også organisationsdata for grønlandske og færøske sundhedsinstitutioner. 

Lokationsnumre og dertil knyttede elektroniske meddelelsestyper, som er integreret i SOR, bruges til elektronisk kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter, fx henvisninger og epikriser.

Typer af data i SOR:

 • Centrale koder til brug for kommunikation og indberetning (SOR-kode og lokationsnumre)
 • Den hierarkiske organisationsstruktur
 • Organisationens navn, adresse og geografiske data
 • Organisationens kontaktoplysninger, enhedens type og eventuelle medicinske specialer
 • SHAK-koden.

SOR opbygges i et organisationshierarki ud fra 3 byggesten: 

 • Institutionsejer (IE) (region, kommune, stat, privat) 
 • Sundhedsinstitution (SI) (fx hospital, kommunal forvaltning, speciallægepraksis, tandlæge, fysioterapeutklink) 
 • Organisatorisk enhed (OE) (fx afdelinger, afsnit, centre, ydernumre og (behandlere).

Ansvar for oprettelse, opdatering og lukning af data i SOR:

 • Regionerne vedligeholder egne organisations- og adressedata samt lokationsnumre på organisatorisk niveau (afdelinger og afsnit). Sundhedsdatastyrelsen vedligeholder regionernes sundhedsinstitutioner (hospitalsniveauet).
 • Kommunerne vedligeholder egne organisations- og adressedata på organisatorisk niveau (fx genoptræningscenter og plejehjem). Sundhedsdatastyrelsen vedligeholder data om kommunernes sundhedsinstitutioner (fx sundhedsforvaltning) og kommunernes lokationsnumre.
 • Sundhedsdatastyrelsen vedligeholder organisations- og adressedata samt lokationsnumre for større private og statslige organisationer som privathospitaler og hospices. 
 • Mindre private virksomheder anvender SOR-selvbetjeningsløsning til anmodning om oprettelse, opdatering og lukning af egne data.

SOR-data er offentlig tilgængelige oplysninger som udstilles på internettet, via Sundhedsdatanettet og Den Nationale Serviceplatform. 

SOR-data opdateres hver nat.

SOR-data indeholder almindelige oplysninger og personoplysninger i form af oplysninger om enkeltmandsvirksomheder. SOR-data er derfor underlagt Databeskyttelsesreglerne.  

SOR-data kan anvendes af alle, der har behov for data fra SOR registeret. Der er dog forskellige krav afhængig af, hvorfra du henter SOR-data.

Vi anbefaler, at systemleverandører og -administratorer kontakter SOR-teamet på SORpost@sundhedsdata.dk, inden SOR implementeres i egne it-systemer og tages i brug første gang, så vi kan rådgive om, hvilken måde at tilgå SOR-data på, der passer bedst til jeres behov. For at kunne tilgå SOR Services på den Nationale Serviceplatform kræves særlig anmodning.

Læs, hvordan du som systemleverandør eller -administrator kan tilgå SOR-data