FMK trustaftaler

Regioner og kommuner skal indgå en trustaftale med Sundhedsdatastyrelsen for at deres medarbejdere kan få lov til at få adgang til FMK gennem deres lokale journalsystemer.

Kontakt

Oprettelse af FMK-trustaftale E: fmk@sundhedsdata.dk

Sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner kan få adgang til FMK gennem deres lokale EPJ/EOJ-system, hvis regionen eller kommunen har fået tilladelse til at benytte journalsystemets integrationen med FMK. Det sker ved oprettelsen af en trustaftale.

Når en region eller en kommune indgår en trustaftale indmelder regionen eller kommunen, hvilket fagsystem de anvender, og de påtager sig ansvaret for at deres brugeradministrationen lever op til den gældende lovgivning i bl.a. Sundhedsloven og GDPR.

Information om trustaftale (PDF)
FAQ om trustaftaler (PDF)

Oprettelse af trustaftale

For at indgå en trustaftale, skal organisationen udfylde en ledelseserklæring, hvor det bekræftes at organisationen lever op til krav og lovgivning. Erklæringen indsendes til Sundhedsdatastyrelsen via www.nspop.dk.  På baggrund af denne, kan organisationen få lov til at bruge EOJ-systemets integration til FMK.

Åben skabelon til ledelseserklæring (WORD)

Opfølgning og tilsyn

Ved oprettelsen af en Trust-aftale, forpligter organisationen sig til at udføre en halvårlig brugergennemgang, og bekræfte overfor Sundhedsdatastyrelsen, at den er gennemført. Organisationen kan blive udvalgt til et stikprøve-tilsyn, som Sundhedsdatastyrelsen udfører for at sikre efterlevelse af kravene. Organisationen skal i den forbindelse kunne fremlægge dokumentation for, hvordan brugergennemgangen er udført.

Trustaftalen er grundlaget for adgangen til FMK, og adgangen kan til hver en tid blive inddraget, hvis organisationen ikke efterlever kravene.