Sundhedsdatastyrelsens behandling af dine personoplysninger

I Sundhedsdatastyrelsen behandler vi en række personoplysninger i forskellige sammenhænge. Her kan du læse, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger.

Kontakt

Helle Ginnerup-Nielsen

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

E: databeskyttelse@sum.dk

Vi behandler personoplysninger om dig, hvis du har været i kontakt med Sundhedsdatastyrelsen, eller hvis det har været nødvendigt, for at vi kan løse en af vores myndighedsopgaver. 

Når Sundhedsdatastyrelsen behandler personoplysninger som led i vores myndighedsopgave, er vi som udgangspunkt dataansvarlig for disse oplysninger. Sundhedsdatastyrelsen er også dataansvarlig for behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har været i kontakt med styrelsen. 

Sundhedsdatastyrelsens opgaver og ansvar

Sundhedsdatastyrelsen er en styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Styrelsens hovedopgaver er reguleret i Sundhedslovens § 220 a. 

Sundhedsdatastyrelsens hovedopgave består i at understøtte sundhedsområdet ved at indsamle og stille sundhedsoplysninger til rådighed for sundhedsprofessionelle og for beslutningstagere og borgere. Vi skaber sammenhængende data og digitale løsninger til gavn for borgere, patienter og sundhedspersoner og til styringsmæssige, statistiske og videnskabelige formål i sundheds- og ældresektorerne. 

Vi har ansvar for en række databaser, registre og services, der blandt andet indeholder oplysninger om behandlinger i sundhedsvæsenet, danskernes sundhed og forbrug af medicin. En del af disse oplysninger er personoplysninger, som registreres i forbindelse med patientbehandling på sygehuse, i kommuner og hos praktiserende læger, og som indberettes herfra til styrelsen.

Principper for indsamling af personoplysninger

Vi indsamler udelukkende personoplysninger til lovlige formål, og vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde netop det specifikke formål.
De fleste af de personoplysninger, vi behandler, er baseret på anden lovgivning end databeskyttelseslovgivningen – det kan være for eksempel sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven.

Sikker opbevaring og behandling af personoplysninger

Sundhedsdatastyrelsen har en række foranstaltninger for at sikre dine personoplysninger, når de håndteres af vores medarbejdere. Sikkerhedsforanstaltningerne betyder blandt andet, at medarbejdere i Sundhedsdatastyrelsen kun får adgang til dine personoplysninger, når de har brug for det i deres arbejde. Derudover skal medarbejdere, der arbejder med personoplysninger, gennemgå kurser i informationssikkerhed og databeskyttelse en gang om året. 

Andre leverandører

I nogle tilfælde beder vi andre leverandører om at udføre opgaver på styrelsens vegne. Det gør vi eksempelvis for at kunne vise dine personoplysninger til dig på sundhed.dk eller til driften af medicinkortet. Når det sker, indgår vi en såkaldt databehandleraftale med leverandøren for at sikre, at behandlingen af oplysninger udelukkende sker efter instruks fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Leverandøren bruger altså kun oplysningerne til at udføre en bestemt opgave for Sundhedsdatastyrelsen. Når leverandørens opgave er fuldført, slettes og/eller returneres oplysningerne til Sundhedsdatastyrelsen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte os ved at sende os en mail via borger.dk. Du kan finde vejledning til, hvordan du sender sikker mail til Sundhedsdatastyrelsen her:

Sådan sender du sikker mail til Sundhedsdatastyrelsen

I feltet ’Modtager’ skal du vælge ’Sundhedsdatastyrelsen’, og i feltet ’Kategori’ skal du vælge ’Databeskyttelse’.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver – se kontaktoplysningerne øverst på denne side. Databeskyttelsesrådgiveren er ansat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og har blandt andet til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, hvor du også kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger.

Gå til Datatilsynets hjemmeside