Patientregistrering og indberetning til LPR

Når sygehusene skal registrere en patientkontakt til Landspatientregisteret (LPR), er der nogle fast definerede krav til, hvordan man indberetter.

Kontakt

Patientregistrering
Hvis du har spørgsmål om patientregistrering i Landspatientregisteret, kan du skrive til nedenstående mail.
E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Tekniske og datamæssige spørgsmål
Hvis du har tekniske eller datamæssige spørgsmål til indberetningen til Landspatientregisteret, kan du kontakte LPR-teamet.
E: LPRdata@sundhedsdata.dk

Indsigt i dine data
Hvis du vil søge indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i Landspatientregisteret, kan du kontakte vores juridiske sektion.
Sådan får du indsigt i dine data

Presse
Hvis du er journalist, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens pressemedarbejder.
E: sdspresse@sundhedsdata.dk

Forskning
Hvis du er forsker, kan du søge om sundhedsdata fra Landspatientregisteret til din forskning hos Forskerservice.
Forskerservice

Hver gang en person har været til undersøgelse eller været indlagt på et sygehus, skal sygehuset registrere en række oplysninger om patientens kontakt med sygehuset og lave en indberetning til Landspatientregisteret. Det gælder både offentlige sygehuse, privathospitaler og privatklinikker.

For at sikre at Landspatientregisteret indeholder data af høj kvalitet, har Sundhedsdatastyrelsen defineret og beskrevet nogle retningslinjer, som sygehusene skal bruge til deres indberetninger.

Basisindberetning med generelle krav

Den måde, sygehusene skal foretage basisindberetning til LPR, er beskrevet på siden 'Indberetning til LPR3', som indeholder alle de generelle krav og regler for registreringen.

Indberetning til LPR3

Patientregistrering vedrørende COVID-19

På baggrund af epidemien COVID-19 er der opstået behov for at vejlede i indberetning til Landspatientregisteret særskilt vedrørende borgere og patienter under mistanke om COVID-19-infektion. Vejledningen er opdateret med nye koder for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) pr. den 1. april 2021.

Læs vejledning om patientregistrering ifm. COVID-19 (PDF)

Registrering på specifikke områder med særlige krav

Derudover er der nogle særlige krav til registreringen af flere specialer og fagområder, som sygehusene skal følge.

Registrering på specifikke områder

Relateret indhold