Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) giver borgere og sundhedsprofessionelle adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer. Formålet med medicinkortet er at forhindre fejlmedicinering.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen   E: aags@sundhedsdata.dk T: 9133 4817
Lars Seidelin Knutsson E: lskt@sundhedsdata.dk T: 2211 7888

Fælles Medicinkort sikrer overblik over borgerens aktuelle medicinering. Borgeren og de sundhedsprofessionelle, som har en borger i behandling, har med Fælles Medicinkort nem adgang til opdaterede medicinoplysninger.

Sundhedsprofessionel

I Fælles Medicinkort kan du som sundhedsprofessionel se oplysninger om borgerens medicin, når det er relevant i forbindelse med borgerens behandling. Du kan desuden registrere og ændre i oplysningerne.

Borger

I Medicinkortet kan du bl.a. få overblik over din medicin, dine recepter og se hvor mange udleveringer du har tilbage samt anmode din læge om receptfornyelse.

It-professionel

Ca. 40 systemer har integration til Fælles Medicinkort. Find link til dokumentation, specifikationer og krav samt vejledning vedrørende support til it-professionelle, der arbejder med systemintegration til FMK.