Strategisk samarbejde for bedre brug af sundhedsdata

En fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata skal i de kommende år bidrage til, at Danmark bliver internationalt førende i brug af sundhedsdata.

Kontakt

Hans Juul Hedegaard E: hjh@sum.dk T: 7226 9424

Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Det vil parterne i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet løse i et ambitiøst fællesoffentlig samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata.

Visionen er, at Danmark skal være internationalt førende i brug af sundhedsdata ved at skabe en mere enkel og smidig adgang til data, muliggøre avancerede dataanalyser på tværs af datakilder og sikre høj datasikkerhed og gennemsigtighed om brugen af data. 

Med visionen hæver parterne i fællesskab ambitionsniveauet og bygger videre på igangværende initiativer med et mål om at etablere fælles sammenhængende løsninger for brugerne. Visionen indeholder fire målsætninger, som parterne vil samarbejde om at realisere.

Visionen vil blive gennemført trinvist og vil bygge på igangværende initiativer, bl.a. Én indgang til sundhedsdata, Danmarks Datavindue hos Danmarks Statistik og regionale datastøttecentre.

Projektets fase 1 starter i oktober 2021 og fokuserer på analyse og opstilling af løsningsmodeller samt afprøvning af bl.a. den fælles nationale analyseplatform. Alle relevante brugere og interessenter vil blive inddraget, så løsningerne imødekommer deres behov og ønsker. Ved afslutningen af fase 1 omkring udgangen af 2022 udvælges de løsningsmodeller, som skal udvikles i de efterfølgende faser.

Det er parterne i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet – Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik og Nationalt Genom Center – der har udarbejdet den fælles vision.

Læs Vision for strategisk samarbejde for bedre brug af sundhedsdata (PDF)