European Health Data Space

Europa-Kommissionen har i 2021 igangsat en proces for etablering af et tværnationalt European Health Data Space-pilotprojekt (EHDS) i det forberedende arbejde frem mod et kommende europæisk sundhedsdatarum.

Kontakt

Anton Rivall Andersen E: aria@sundhedsdata.dk T: 3268 9046

EHDS-pilotprojektet skal udvikle og implementere en afprøvning af en it-infrastruktur, der forbinder et netværk af lande og leverer en række centrale tjenester. Pilotprojektet skal vise værdien af en it-infrastruktur og et dataøkosystem til brug af sundhedsdata til sekundære formål på tværs af EU.

På baggrund af drøftelse i den nationale bestyrelse for sundhedsdata d. 16. november 2021 indgik Danmark i et konsortium af seks EU-lande i forbindelse med en ansøgning om et pilotprojekt for et kommende EHDS. Konsortiet er ledet af Frankrig og derudover indgår Danmark, Finland, Norge, Belgien og Tyskland. 

De deltagende parter på vegne af Danmark er Sundhedsdatastyrelsen, som er den officielle danske partner i pilotprojektet, mens Region Midtjylland deltager som tilknyttet partner. Konsortiets fælles ansøgning for pilotprojektet blev godkendt i juli 2022.

Om pilotprojektet

Projektet vil forbinde dataplatforme i en netværksinfrastruktur og udvikle og teste tjenester, der støtter brugerrejsen for forskningsprojekter, der anvender sundhedsdata fra forskellige EU-medlemslande. Den vil også udstikke retningslinjer for datastandarder, datakvalitet, datasikkerhed og dataoverførsel til at støtte denne grænseoverskridende datadelingsinfrastruktur.

Prioriterede områder omfatter et metadatakatalog og en fælles ansøgning for adgang til sundhedsdata. Konsortiet vil arbejde tæt sammen med Europa-Kommissionen og samarbejde med deres team om at udvikle de centrale tjenester for European Health Data Space.

Læs om de fem use cases
Læs om de ni arbejdspakker

Deltagere i pilotprojektet

 • Deltagere

  17 partnere samles om at gennemføre et pilotprojekt af det europæiske sundhedsdataområdes infrastruktur til sekundær anvendelse af sundhedsdata, hvor formålet er forskning, innovation, politikudformning og regulering.

  Deltagerne er:

  • Health Data Hub (Frankrig)
  • Sciensano (Belgien)
  • Sundhedsdatastyrelsen (Danmark)
  • Findata (Finland)
  • Health Data Lab (Tyskland)
  • The Norwegian Directorate of eHealth (Norge)
  • National Directorate general for hospitals (Ungarn)
  • Croatian Institute of Public Health (Kroatien)
  • Aragon Health Sciences Institute (Spanien)
  • European Centre for Disease Prevention and Control (EU)
  • European Medicines Agency (EU)
  • BBMRI-ERIC (EU)
  • Ebrains (EU)
  • Elixir (IGO)
  • Orphanet (IGO)
  • Eupha (IGO)