ICD-11

WHO’s 11. udgave af den internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande, ICD-11, er udkommet internationalt og skal i de kommende år udrulles i det danske sundhedsvæsen.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Sundhedsdatastyrelsen udsender løbende nyhedsbreve om status for implementering af ICD-11, i Danmark.

Tilmeld dig nyhedsbrev om ICD-11

Kontakt

Du kan kontakte ICD-11-projektet i Sundhedsdatastyrelsen ved at skrive til ICD11@sundhedsdata.dk.