Sundhedsvæsenets begrebsbase (NBS)

Begrebsbasen udarbejdes af det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS). Formålet med begrebsbasen er at skabe en fælles forståelse for sundhedsfaglige begreber på tværs af sundhedsvæsenet.

Kontakt

NBS - begrebssekretariatet E: begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk

Begrebsbasen indeholder begreber inden for udvalgte, centrale sundhedsfaglige emneområder. Begreberne og de tilhørende definitioner stilles her til rådighed for det danske sundhedsvæsen og andre interesserede parter.  

De standardiserede begreber er en reference, som de begreber, der anvendes i sundhedsvæsenet, kan sammenlignes med. Det gør, at man kan blive opmærksom på betydningsforskelle og dermed kan blive mere præcis i sin anvendelse af begreberne.

Søg i Begrebsbasen

Definitionerne i Begrebsbasen er udarbejdet med henblik på entydigt at afdække det enkelte begrebs betydning, så det kan anvendes tværfagligt i sundhedsvæsenet uden tilknytning til særlige processer eller metoder. Begreberne er udarbejdet ved hjælp af terminologiske principper og metoder, der er med til at sikre den sproglige og betydningsmæssige præcision.
Begrebsarbejdet under Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet, NBS, kan inddeles i tre lag, som hægtes sammen i én ontologi:

Ontologier

  • Topontologien

    Et niveau der omfatter helt generelle begreber, som fx objekt, aktivitet, proces. Dette niveau omtales som topontologien.

  • En generel sundhedsfaglig ontolog

    Et niveau der omfatter sundhedsfagligt generelle begreber, som fx sundhed, primærsektor og helbredstilstand. Dette niveau omtales som en generel sundhedsfaglig ontologi

  • Domænespecifikke delontolgoier
    Et niveau der omfatter specifikke sundhedsfaglige begreber, som fx forskellige typer forløb, medicinering og undersøgelse. Dette niveau udgøres af domænespecifikke delontologier, som udarbejdes af en række arbejdsgrupper. 

Begrebernes statusoplysninger

Godkendt. Er begreber, der har være i høring og er godkendt af Det Nationale begrebsråd eller er blevet præsenteret for Det Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur.

Godkendt men trænger evt. til revision. Er godkendte begreber, hvor vi er vidende om, at begrebsapparatet nok har ændret sig siden godkendelsen. Det enkelte begrebs betydning er muligvis ikke forkert, men hele området bør revideres.

Færdiggjort. Er begreber, hvis definition ikke har været i høring eller har været præsenteret for Det Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur.

Forslag. Er arbejdsdefinitioner og beskrivelser, der ikke er færdigbehandlede.

Link