Igangværende aftale

Kontakt Forskerservice gennem vores henvendelsesformular ved ændring eller spørgsmål til en igangværende aftale.

Kontakt

Forskerservice

Mandag til fredag: 9.30-12

E: forskerservice@sundhedsdata.dk T: 3218 3900

Hvad er en igangværende aftale?

At have en igangværende aftale betyder, at der er indgået en aftale med Forskerservice, som vedrører et af følgende punkter:

 • et projekt med adgang til data på Forskermaskinen
 • et projekt med løbende levering af data til andet databehandlingssted 
 • et forskningsmiljø med en aktiv autorisation
 • en bruger med adgang til data på Forskermaskinen.

Du har ikke en igangværende aftale

Hvis du afventer sagsbehandling på en ansøgning og ønsker at kontakte os, skal du skrive til  forskerservice@sundhedsdata.dk. Dette gælder også ved spørgsmål til status på din ansøgning.

Hvis din ansøgning er under sagsbehandling, skal vi bede dig om at kontakte sagsbehandleren.

Du har en igangværende aftale

Har du ændringer eller spørgsmål til en igangværende aftale, som du har indgået med os, skal du anvende henvendelsesformularen. Du modtager en kvittering på din henvendelse med et sagsnummer (HENID), som du skal oplyse ved kontakt om din henvendelse.

Når du kontakter os gennem henvendelsesformularen, skal du angive FSEID, FABID eller fsk-brugernavn. Du skal også vælge en kategori for din henvendelse. Se under kategorier.

En opgave per henvendelse

Du skal i henvendelsesformularen vælge en kategori, som svarer til opgaven du ønsker løst, eller spørgsmålet du ønsker svar på. Din opgavebeskrivelse skal svare til den valgte kategori og ikke dække over flere kategorier.

Når du kontakter os om at få oprettet nye brugere eller give adgang til eksisterende brugere på projekter, skal du lave én henvendelse per bruger per projekt. Du skal vedhæfte ’Skabelon til anmodning om oprettelse af brugeradgang’.

Se mere om brugeradgang til Forskermaskinen

Opgavebeskrivelse

Det er vigtigt, at du beskriver din opgave kort og præcist i formularen. Hvad drejer din henvendelse sig om? Hvilke ændringer eller tilføjelser har du behov for? Hvad er dit spørgsmål?

Hvis opgavebeskrivelsen fylder mere end max 2.000 tegn, skal du i stedet vedhæfte et dokument med en uddybet opgavebeskrivelse.

Opgavestiller

Vi betegner dig som ’Opgavestiller’, når du benytter henvendelsesformularen. Projektansvarlige, autorisationsansvarlige eller brugere på Forskermaskinen vil typisk være opgavestillere.

Drejer din henvendelse sig om brugere og brugerkonti, bør du orientere dig under kategorien ’Forskermaskinen - Brugeradministration’ nedenfor. Alt efter årsagen til din henvendelse om en bruger, kan det være forskelligt, hvem der skal være opgavestiller.

Hvis henvendelsen er indsendt af projektdeltager eller bruger på projektet, og estimeres opgaven at tage mere end 2 timer at udføre, skal den projektansvarlige bekræfte, at Forskerservice må udføre opgaven.

Henvend dig om en igangværende aftale

Gå til henvendelsesformularen

Husk, at vedhæftede filer aldrig må indeholde personhenførbare oplysninger, herunder individdata angivet med løbenummer eller krypteret ID-nummer. Personhenførbare oplysninger skal du altid indsende via vores sikre upload-løsning.

Læs mere under indsendelse af data

Spørgsmål om status på din henvendelse inden sagsbehandling, skal ske til forskerservice@sundhedsdata.dk med reference til HENID-0000XXXX.

Manglende kvittering for din henvendelse

Hvis du ikke modtager en kvittering på e-mail fra Forskerservice, når du sender en henvendelse, skal vi bede dig tjekke, om kvitteringen ligger i et spamfilter eller i uønsket e-mail. Har du ikke modtaget en kvittering på e-mail, så skriv til os på forskerservice@sundhedsdata.dk.

Kategorier i henvendelsesformularen

 • Forskermaskine - Ændringer til aftale om dataadgang

  Har du en igangværende aftale om adgang til data på Forskermaskinen, og ønsker du at tilføje data eller ændre dataadgangen: 

  • Tilføje nye registre, tabeller og variable
  • Ændre afgrænsning af periode eller dataadgang 
  • Ændre population
  • Tilføje egne data (følg vejledning)
  • Ændre projektansvarlig
  • Lukke projekt.

    
  Vær opmærksom: 
  Tilføjelser og ændringer kan kræve en opdatering af godkendelsen fra din dataansvarlige institution eller godkendelse fra andre myndigheder.

  Vil du tilføje egne data, skal de være omfattet af godkendelsen fra din dataansvarlige institution, og du skal følge vejledningen til inklusion af egne data.

  Se mere om egne data på Forskermaskinen

  Hvis du har behov for både at ændre aftalen samt opdatere population eller egne data, kan du med fordel få det behandlet under samme henvendelse.

  Beskriv din opgave: Begrund kort, hvorfor en tilføjelse af data eller ændring af dataadgangen er nødvendig for projektet, og vedhæft en opdateret projekt- og udtræksbeskrivelse, hvis ændringen vedrører en udvidelse af projektets formål. Hvis du har behov for at få tilføjet variable, skal du udfylde vores bestillingsark.

  Se mere om projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark

  Når du beder om ændring af projektansvar eller lukning af projekt, kontakter Forskerservice dig om de informationer, som vi har brug for.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Forskermaskine - Opdatering af eksisterende faste datasæt, views eller egne data

  Har du en igangværende aftale om dataadgang, og ønsker du at opdatere dataadgangen med nyeste data i henhold til den igangværende aftale:

  • Opdatere eksisterende population baseret på nyeste data
  • Opdatere faste datasæt med nyeste data
  • Opdatere egne datasæt, som allerede er beskrevet i bilag C.

  Vær opmærksom: Hvis opdateringen med nyeste data ikke er omfattet af den igangværende aftale om dataadgang, som beskrevet i bilag B og C, kræver opdateringen en ændring af dataadgangen. Du skal i dette tilfælde i stedet vælge kategorien ’Ændringer til aftale om dataadgang’.

  Særligt vedrørende opdatering af egne data
  For at sikre at din henvendelse bliver behandlet hurtigst muligt, er det vigtigt at skelne mellem følgende: 

  • Opdatering af eksisterende egne data, som allerede er omfattet af igangværende aftale om dataadgang
  • Inklusion af nye egne data, det vil sige nye datakilder, nye tabelnavne eller nye særlige variable, som ikke er beskrevet i bilag C i den gældende aftale om dataadgang.


  Hvis du kan svare nej til minimum én af nedenstående punkter, er der tale om egne data, som IKKE er omfattet af den igangværende aftale om dataadgang:


  Beskriv din opgave: Begrund kort, hvorfor du ønsker en opdatering af data til dit projekt.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Forskermaskine - Brugeradministration

  Har du en igangværende aftale om adgang til data på et projekt på Forskermaskinen, og ønsker du at få oprettet nye brugere, give adgang til eksisterende brugere, eller skal der ske ændringer til en eksisterende brugerkonto? Det er forskelligt, hvem der skal være opgavestiller på en henvendelse, når det vedrører en bruger.

  Beskriv din opgave: Vi vil bede dig om kort og præcist at beskrive din opgave. Oplys sagsnummeret på projektet og for eksisterende brugere et fsk-brugernavn.

  Vær opmærksom: Når du ønsker at få oprettet nye brugere eller give adgang til eksisterende brugere på projekter, skal du vedhæfte ’Skabelon til anmodning om oprettelse af brugeradgang (Word).

  Se mere og hent skabelon på siden om brugeradgang til Forskermaskinen

  Brugeroprettelse og ændringer

  Opgavestiller: Projektansvarlig. 

  • Oprette en ny bruger på et projekt 
  • Oprette brugeradgang til en eksisterende bruger 
  • Ændring af brugeradgang, fx analyseværktøjer.

   

  Lukning af brugeradgange til et projekt

  Opgavestiller: Projektansvarlig eller bruger.
  Det er muligt at lukke for en brugers adgang til data på Forskermaskinen for ét eller flere projekter.

  Ændring af mulighed for hjemsendelse af analyseresultater

  Opgavestiller: Autorisationsansvarlig.
  Du kan ændre mulighed for hjemsendelse af analyseresultater for en bruger ved enten at give eller fratage tilladelse.

  Lukning af brugerkonto

  Opgavestiller: Autorisationsansvarlig eller bruger.
  Det er muligt at lukke for en brugers brugerkonto. Ved lukning af en brugerkonto, bliver der samtidig lukket for adgang til det eller de projekter, som brugeren har adgang til på Forskermaskinen.

  Genåbning af brugerkonto

  Opgavestiller: Autorisationsansvarlig og projektansvarlig.
  Det er mulig at få genåbnet en brugerkonto, så bruger igen kan få adgang til data på projekter på Forskermaskinen. Ved genåbning af en brugerkonto skal vi høre fra både den autorisationsansvarlige og den projektansvarlige. Den autorisationsansvarlige anmoder om, at brugerkontoen bliver genåbnet. Den projektansvarlige anmoder om, at brugeradgangen til projektet bliver genåbnet.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Forskermaskine - Problemer med login

  Har du problemer med at tilgå Forskermaskinen og har behov for hjælp:

  • Problemer med at logge på Forskermaskinen
  • Nulstilling af password

    
  Beskriv din opgave: Vi vil bede dig om kort og præcist at beskrive problemet. Får du en fejlmeddelelse, vil vi bede dig tage et skærmprint og indsende dette som en vedhæftet fil.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Forskermaskine - Fejl på server

  Oplever du problemer, når du arbejder på Forskermaskinen, fx: 

  • Du får en fejlmeddelelse, når du forsøger at skrive til din brugermappe eller projektmappe 
  • Du får en fejlmeddelelse, når du forsøger at læse data fra databasen 
  • Du oplever, at dit program til behandling af data tager lang tid at afvikle 
  • Filer fra Forskermaskinen hjemsendes ikke


  Beskriv din opgave:
  Vi vil bede dig om kort og præcist at beskrive problemet. Får du en fejlmeddelelse, vil vi bede dig tage et skærmprint og indsende dette som en vedhæftet fil. 

  Gå til henvendelsesformularen

 • Forskermaskine - Ønsker til softwareopdatering og opsætning

  Har du behov for at få udvidet den pladskapacitet, du har til rådighed på Forskermaskinen, eller ønsker du at tilføje en softwarepakke:

  • Udvidelse af pladskapacitet 
  • Installation af softwarepakker

     
  Beskriv din opgave: Vi vil bede dig om kort og præcist at beskrive din opgave. Du skal henvise til et præcist link til stedet, hvor vi kan finde den softwarepakke, du ønsker installeret. Du skal også angive navn og versionsnummer på softwarepakken.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Forskermaskine - Indsendelse af ikke-personhenførbare data

  Har du behov for at få tilføjet et datasæt eller program, der ikke indeholder personhenførbare data til dit projekt. Det kan fx være:

  • Script
  • Oversættelsestabeller

    
  Vær opmærksom: Det er dit ansvar, at data er ikke-personhenførbare. Personhenførbare data, er data, der alene eller sammen med andre data, kan identificere et individ. Det kan for eksempel være gennem et personnummer, navn, adresse, løbenummer eller blot så mange oplysninger om en person, at personen bliver identificerbar. 

  Beskriv din opgave: Når du indsender din henvendelse, må du ikke beskrive eller vedhæfte filer med personhenførbare data. Det skal udelukkende være ikke-personhenførbare data. Vedhæft en fil med oplysninger, og angiv i opgavebeskrivelsen, at der er tale om ikke-personhenførbare oplysninger.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Løbende levering - Ændringer til aftale om levering til andet databehandlingssted

  Har du en igangværende aftale om løbende levering til andet databehandlingssted, og ønsker du at ændre dataadgangen: 

  • Tilføje nye registre, tabeller og variable
  • Ændre afgrænsning af periode eller dataadgang
  • Ændre population
  • Ændre projektansvarlig
  • Lukke projekt.


  Vær opmærksom:
  Tilføjelser og ændringer kan kræve en opdatering af godkendelsen fra din dataansvarlige institution eller godkendelse fra andre myndigheder.

  Beskriv din opgave: Begrund kort, hvorfor ændringen af dataadgangen er nødvendig for projektet, og vedhæft gerne en opdateret projekt- og udtræksbeskrivelse, hvis relevant. Udfyld vores bestillingsark med de variable, du har behov for at få tilføjet. 

  Se mere om projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark

  Når du beder om at ændre projektansvarlig eller at lukke et projekt, kontakter Forskerservice dig om de informationer, som vi har brug for.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Spørgsmål til dataleverance

  Har du spørgsmål til data, som du har fået leveret og eller fået adgang til. Eller har du mistanke om fejl i de leverede data:

  • Spørgsmål til leveret data, fx tabeller, afgrænsninger mv.
  • Mistanke om fejl i leverede data.

     
  Beskriv din opgave: Vi vil bede dig om kort og præcist at beskrive, hvorfor du henvender dig.

  Gå til henvendelsesformularen

 • Udtræk fra Forskermaskinen

  Har du behov for at få et udtræk af data fra dit projekt på Forskermaskinen:

  • Du skal viderebehandle data hos Danmarks Statistik
  • Du skal indhente yderligere oplysninger om din population, for eksempel register-data fra andre kilder eller biologisk materiale,
  • Du har behov for at kontakte din population


  Vær opmærksom:
  Et udtræk fra Forskermaskinen kræver, at der indgås en ny aftale om udtræk fra Forskermaskinen, og kan kræve en opdatering af godkendelsen fra din dataansvarlige institution eller godkendelse fra andre myndigheder.

  Beskriv din opgave: Begrund kort, hvorfor et udtræk fra Forskermaskinen er nødvendig for projektet. Vedhæft en projekt- og udtræksbeskrivelse med beskrivelse af de data der skal trækkes ud, samt hvilke data du eventuelt ønsker, at Forskerservice skal berige dit udtræk med. Hvis du har behov for, at Forskerservice beriger dit udtræk med data fra sundhedsregistrene, skal du markere, hvilke variable du ønsker i vores bestillingsark.

  Se mere om projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og bestillingsark

  Gå til henvendelsesformularen

 • Andet

  Har du fx ændringer eller spørgsmål til følgende, skal du vælge kategorien 'Andet':

  Beskriv din opgave: Vi vil bede dig om kort og præcist at beskrive din opgave eller dit spørgsmål. Vedhæft relevante filer til din henvendelse.

  Datasikkerhedsbrud

  Har du mistanke om brud på datasikkerhed, fx ved hjemsendelse af data, indsendelse af personhenførbare data eller lignende. 

  Autorisation

  Ønsker du ændring af autorisationsansvarlig, har du ændringer til oplysninger om det autoriserede forskningsmiljø eller ønsker du at lukke en autorisation.

  Henvendelsesformular

  Gå til henvendelsesformularen

  OBS: Ved spørgsmål til fakturaer vil vi bede dig om at skrive til os på forskerservice@sundhedsdata.dk.