Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sundhedsdatastyrelsens organisation

Sundhedsdatastyrelsen består af 8 afdelinger, som varetager styrelsens hovedopgaver, samt 1 stabsfunktion, der støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

Sundhedsdatastyrelsens organisationsdiagram
Sundhedsdatastyrelsens organisation

Kontakt

Direktion

Sundhedsdatastyrelsen har en direktør og en vicedirektør, som er ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.

Direktør:

Lisbeth Nielsen

Vicedirektør:

Flemming Christiansen

Sundhedsdatastyrelsens afdelinger og stabsfunktioner

 • Direktionssekretariat (DIR)

  Samlende og koordinerende enhed. Direktionsbetjening. Økonomi, HR, og kommunikation. Organisationsudvikling. Fremme professionel dataforvaltning og informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen og sundhedsvæsenet. Koordinerer tværgående interesser i nordiske, europæiske og internationale relationer.

   

  Sekretariatschef:
  Steen Heilmann

   

 • Klassifikationer og Inddata (KID)

  Afdelingen vedligeholder nationale klassifikationer på sundhedsområdet og varetager beskrivelse af data, der skal ind i Sundhedsdatastyrelsen, har dialog med indberettere og lægger data til rette til videre processering på Sunddataplatformen. Det Nationale PRO sekretariat en del af afdelingen.

  Afdelingschef:
  Karen Marie Lyng

 • Datavarehus, Dokumentation og DRG (DDD)

  Ansvarlig for driften af Sunddataplatformen samt drift og udvikling af DRG-systemet, herunder omkostningsdatabasen. Afdelingen er driftpartner til leverancerne fra Sundhedsdataprogrammet, medansvarlig for indlæsningen af data på Sunddataplatformen og ansvarlig for dataflowet mellem lagene på Sunddataplatformen, datamodellen og forvaltningen af idriftsatte løsninger på platformen.

  Afdelingschef:
  Pernille Rosling

 • Analyse, Statistik og Økonomi (ASØ)

  Afdelingen står for at udarbejde analyser, opgørelser og statistikker til svar på bl.a. folketingsspørgsmål, bidrage til policyudvikling og samarbejde med eksterne parter om faste rapporteringer, monitoreringer og analyser. Afdelingen tilvejebringer også datagrundlaget for finansieringsordningerne i sundhedsvæsenet.

  Afdelingschef:
  Lars Eriksen Videbæk

   

 • Formidling (FOR)

  Afdelingen sørger for, at de indsamlede og behandlede nationale sundhedsdata bliver stillet til rådighed på det relevante niveau for alle eksterne interessenter. Derudover har afdelingen overblikket over, hvilke data Sundhedsdatastyrelsen har på hylderne og hvad der er på vej af nye områder, produkter og services. Afdelingen har dialogen med brugerne om deres fremtidige behov.

  Afdelingschef:
  Jan Poulsen

 • Udvikling, Strategi og Arkitektur (USA)

  Gennemførelse af projekter og programmer, PMO, enterprise- og løsningsarkitektur samt strategi- og governanceudvikling, fx på telemedicin og komplekse forløb. ØA-proces og sekretariatsbetjening af den Nationale bestyrelse for sundheds-it og KIF.

  Afdelingschef:
  Anders Brahm

 • Kunder og Systemforvaltning (KOS)

  Samarbejde med forretningen i Sundheds- og Ældreministeriets koncern og sundhedsvæsenet om behov for systemunderstøttelse, systemstrategier og roadmaps. Kundeaftaler, SLA, udbud, leverandørstyring og license management.

  Afdelingschef:
  Jørn Lodahl

 • Infrastruktur og Support (IOS)

  Ansvar for infrastruktur, sikker og stabil drift og support af brugere. Implementere og videreudvikle interne it-service management processer. Bidrage til forretningsmæssige it-udviklingsprojekter.

  Afdelingschef:
  Flemming Voss

 • Cyber- og Informationssikkerhed (CIA )

  Afdelingen har til opgave at faciliterer og koordinere den fælles indsat for at styrke og øge kapabiliteten og kapaciteten indenfor Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen, Sundhed- og Ældre ministeriet og på tværs af sundhedsvæsenet. 

  Afdelingschef:
  Søren Bank Greenfield