Sundhedsdatastyrelsens organisation

Sundhedsdatastyrelsen består af syv afdelinger, som varetager styrelsens hovedopgaver, og en stabsfunktion, der støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

Sundhedsdatastyrelsens organisationsdiagram
Sundhedsdatastyrelsens organisationsdiagram