Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sundhedsdatastyrelsens organisation

Sundhedsdatastyrelsen består af 8 afdelinger, som varetager styrelsens hovedopgaver, samt 1 stabsfunktion, der støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

Sundhedsdatastyrelsens organisationsdiagram
Sundhedsdatastyrelsens organisation

Kontakt

Direktion

Sundhedsdatastyrelsen har en direktør og en vicedirektør, som er ansvarlig over for Sundheds- og Ældreministeriet.

Direktør:

Lisbeth Nielsen

Vicedirektør:

Flemming Christiansen

Sundhedsdatastyrelsens afdelinger og stabsfunktioner

 • Direktionssekretariat (DIR)

  Samlende og koordinerende enhed. Direktionsbetjening. Økonomi, HR, og kommunikation. Organisationsudvikling. Fremme professionel dataforvaltning og informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen og sundhedsvæsenet. Koordinerer tværgående interesser i nordiske, europæiske og internationale relationer.

   

  Sekretariatschef:
  Steen Heilmann

   

 • Datakvalitet og -indhold (DAKI)

  Indsamling af data, datakvalitet og registreringspraksis, herunder udvikling og anvendelse af klassifikationer. Rådgivning om, udvikling og iværksættelsen af ny dataindsamling i henhold til aftalt governance.

  Afdelingschef:
  Karen Marie Lyng

 • Dataformidling og Forskerservice (DAFO)

  Formidling af rå og bearbejdede data til brug for BI, styring og forskere mv. Udvikler og ejer Sundhedsdatastyrelsens centrale datamodel og præsentationsløsninger. Er ansvarlig for at konsolidere og standardisere uddataprodukter.

  Afdelingschef:
  Jan Poulsen

 • Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik (SAL)

  Analyser på sundhedsområdet, monitorering, lægemiddelstatistik og lægemiddeløkonomi. Bidrage til policyudvikling og samarbejde med eksterne parter om faste rapporteringer og monitoreringer, analyser. Udvikle og definere ensartede metoder og begreber til analyser.

  Afdelingschefer:
  Malene Højsted Kristensen

   

 • DRG og Finansiering (DFI)

  Drift og udvikling af DRG-systemet samt ordninger vedr. statslig aktivitetspulje, kommunal medfinansiering og produktivitetsrapporter. Understøtter departementet med konsekvensberegninger og -analyser mv. relateret til finansieringsordningerne og økonomiaftaler.

  Afdelingschef:
  Pernille Rosling

 • Kunder og Systemforvaltning (KOS)

  Samarbejde med forretningen i Sundheds- og Ældreministeriets koncern og sundhedsvæsenet om behov for systemunderstøttelse, systemstrategier og roadmaps. Kundeaftaler, SLA, udbud, leverandørstyring og license management.

  Afdelingschef:
  Jørn Lodahl

 • Infrastruktur og Support (IOS)

  Ansvar for infrastruktur, sikker og stabil drift og support af brugere. Implementere og videreudvikle interne it-service management processer. Bidrage til forretningsmæssige it-udviklingsprojekter.

  Afdelingschef:
  Flemming Voss

 • Udvikling, Strategi og Arkitektur (USA)

  Gennemførelse af projekter og programmer, PMO, enterprise- og løsningsarkitektur samt strategi- og governanceudvikling, fx på telemedicin og komplekse forløb. ØA-proces og sekretariatsbetjening af den Nationale bestyrelse for sundheds-it og KIF.

  Afdelingschef:
  Anders Brahm

 • Cyber- og Informationssikkerhed (CIA )

  Afdelingen har til opgave at faciliterer og koordinere den fælles indsat for at styrke og øge kapabiliteten og kapaciteten indenfor Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen, Sundhed- og Ældre ministeriet og på tværs af sundhedsvæsenet. 

  Afdelingschef:
  Søren Bank Greenfield