Sundhedsdatastyrelsens organisation

Sundhedsdatastyrelsen består af syv afdelinger, som varetager styrelsens hovedopgaver, og en stabsfunktion, der støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsens organisationsdiagram
Sundhedsdatastyrelsens organisationsdiagram

Direktion

Direktør: Lisbeth Nielsen

Vicedirektør: Vibeke van der Sprong

Sundhedsdatastyrelsens afdelinger og stabsfunktioner

 • Direktionssekretariat (DIR)

  Samlende og koordinerende enhed. Direktionsbetjening. Økonomi, HR, og kommunikation. Organisationsudvikling. Fremme professionel dataforvaltning og informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen og sundhedsvæsenet. Koordinerer tværgående interesser i nordiske, europæiske og internationale relationer.

   

  Sekretariatschef:
  Steen Heilmann

   

 • Klassifikationer og Inddata (KID)

  Afdelingen vedligeholder nationale klassifikationer på sundhedsområdet og varetager beskrivelse af data, der skal ind i Sundhedsdatastyrelsen, har dialog med indberettere og lægger data til rette til videre processering på Sunddataplatformen. Det Nationale PRO sekretariat en del af afdelingen.

  Afdelingschef:
  Karen Marie Lyng

 • Datavarehus, Dokumentation og DRG (DDD)

  Ansvarlig for driften af Sunddataplatformen samt drift og udvikling af DRG-systemet, herunder omkostningsdatabasen. Afdelingen er driftpartner til leverancerne fra Sundhedsdataprogrammet, medansvarlig for indlæsningen af data på Sunddataplatformen og ansvarlig for dataflowet mellem lagene på Sunddataplatformen, datamodellen og forvaltningen af idriftsatte løsninger på platformen.

  Afdelingschef:
  Pernille Rosling

 • Analyse, Statistik og Økonomi (ASØ)

  Afdelingen står for at udarbejde analyser, opgørelser og statistikker til svar på bl.a. folketingsspørgsmål, bidrage til policyudvikling og samarbejde med eksterne parter om faste rapporteringer, monitoreringer og analyser. Afdelingen tilvejebringer også datagrundlaget for finansieringsordningerne i sundhedsvæsenet.

  Afdelingschef:
  Mette Keis Jepsen
   

 • Formidling (FOR)

  Afdelingen sørger for, at de indsamlede og behandlede nationale sundhedsdata bliver stillet til rådighed på det relevante niveau for alle eksterne interessenter. Derudover har afdelingen overblikket over, hvilke data Sundhedsdatastyrelsen har på hylderne og hvad der er på vej af nye områder, produkter og services. Afdelingen har dialogen med brugerne om deres fremtidige behov.

  Afdelingschef:
  Jan Poulsen

 • Sammenhængende Digital Sundhed (DIS)

  Afdelingen har ansvar for drift og udvikling af infrastruktur og digitale løsninger til sundhedsvæsenets parter. Kernen i afdelingens arbejde er udvikling, drift og systemforvaltning af nationale digitale løsninger til sundhedsvæsenet, som fx Fælles Medicinkort, Aftaleoversigt, Fælles Stamkort og Graviditetsmappen, og drift og udvikling af den infrastruktur og it-arkitektur, som gør det muligt at dele data på tværs af sundhedsvæsenet. Afdelingen bidrager derudover til at fastlægge de strategiske rammer for udviklingen af fællesoffentlig sundheds-it.

  Afdelingschef:
  Peter Munch Jensen

 • Tværgående Digitalisering og Metode (TDM)

  Afdelingen sætter rammerne for og rådgiver om it-arkitektur og –standarder, projektmodeller og projektledelse, systemforvaltning, indkøb og leverandørstyring i Sundhedsministeriets koncernen.

  Afdelingschef:
  Mogens Blomgren Agerbak

 • Cyber- og Informationssikkerhed (CIA )

  Afdelingen har til opgave at facilitere og koordinere den fælles indsat for at styrke og øge kapabiliteten og kapaciteten inden for cyber- og informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet og på tværs af sundhedsvæsenet. 

  Afdelingschef:
  Søren Bank Greenfield