Sundhedsdatastyrelsens organisation

Sundhedsdatastyrelsen består af 8 afdelinger, som varetager styrelsens hovedopgaver, samt 1 stabsfunktion, der støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

Kontakt

Organisationsdiagram Sundhedsdatastyrelsen

Direktion:

Sundhedsdatastyrelsen har en direktør og en vicedirektør:

Direktør: Lisbeth Nielsen

Vicedirektør: Vibeke van der Sprong

Sundhedsdatastyrelsens afdelinger og stabsfunktioner

 • Direktionssekretariat (DIR)

  Samlende og koordinerende enhed. Direktionsbetjening. Økonomi, HR, og kommunikation. Organisationsudvikling. Fremme professionel dataforvaltning og informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen og sundhedsvæsenet. Koordinerer tværgående interesser i nordiske, europæiske og internationale relationer.

   

  Sekretariatschef:
  Steen Heilmann

   

 • Klassifikationer og Inddata (KID)

  Afdelingen vedligeholder nationale klassifikationer på sundhedsområdet og varetager beskrivelse af data, der skal ind i Sundhedsdatastyrelsen, har dialog med indberettere og lægger data til rette til videre processering på Sunddataplatformen. Det Nationale PRO sekretariat en del af afdelingen.

  Afdelingschef:
  Karen Marie Lyng

 • Datavarehus, Dokumentation og DRG (DDD)

  Ansvarlig for driften af Sunddataplatformen samt drift og udvikling af DRG-systemet, herunder omkostningsdatabasen. Afdelingen er driftpartner til leverancerne fra Sundhedsdataprogrammet, medansvarlig for indlæsningen af data på Sunddataplatformen og ansvarlig for dataflowet mellem lagene på Sunddataplatformen, datamodellen og forvaltningen af idriftsatte løsninger på platformen.

  Afdelingschef:
  Pernille Rosling

 • Analyse, Statistik og Økonomi (ASØ)

  Afdelingen står for at udarbejde analyser, opgørelser og statistikker til svar på bl.a. folketingsspørgsmål, bidrage til policyudvikling og samarbejde med eksterne parter om faste rapporteringer, monitoreringer og analyser. Afdelingen tilvejebringer også datagrundlaget for finansieringsordningerne i sundhedsvæsenet.

  Afdelingschef:
  Mette Keis Jepsen
   

 • Formidling (FOR)

  Afdelingen sørger for, at de indsamlede og behandlede nationale sundhedsdata bliver stillet til rådighed på det relevante niveau for alle eksterne interessenter. Derudover har afdelingen overblikket over, hvilke data Sundhedsdatastyrelsen har på hylderne og hvad der er på vej af nye områder, produkter og services. Afdelingen har dialogen med brugerne om deres fremtidige behov.

  Afdelingschef:
  Jan Poulsen

 • Udvikling, Strategi og Arkitektur (USA)

  Afdelingen driver og udvikler national infrastruktur på sundhedsområdet og gennemfører større digitaliseringsprojekter for hele sundhedsvæsenet og Sundhedsministeriets koncern. Afdelingen bidrager til fastlæggelsen af den strategiske retning og de it-arkitekturmæssige rammer for fællesoffentlig sundheds-it. Afdelingen har bl.a. ansvaret for National Serviceplatform (NSP), Fælles Medicinkort (FMK), Et Samlet Patientoverblik og udvikling af digitale værktøjer til gravide.

  Afdelingschef:
  Peter Munch Jensen

 • Kunder og Systemforvaltning (KOS)

  Samarbejde med forretningen i Sundheds- og Ældreministeriets koncern og sundhedsvæsenet om behov for systemunderstøttelse, systemstrategier og roadmaps. Kundeaftaler, SLA, udbud, leverandørstyring og license management.

  Afdelingschef:
  Konstitueret afdelingschef Jens Pilekær Henriksen

 • Infrastruktur og Support (IOS)

  Ansvar for infrastruktur, sikker og stabil drift og support af brugere. Implementere og videreudvikle interne it-service management processer. Bidrage til forretningsmæssige it-udviklingsprojekter.

  Afdelingschef:
  Flemming Voss

 • Cyber- og Informationssikkerhed (CIA )

  Afdelingen har til opgave at facilitere og koordinere den fælles indsat for at styrke og øge kapabiliteten og kapaciteten inden for cyber- og informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet og på tværs af sundhedsvæsenet. 

  Afdelingschef:
  Søren Bank Greenfield